Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • SLIMMER powered by Ancora (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord- en Oost Gelderland) is de online implementatie van het offline SLIMMER-protocol, waarbij de fysieke contactmomenten plaatsvinden via beeldbellen. Daarnaast is er aanvullend een ondersteunende app application (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. (application (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen.) voor deelnemers (23 mei 2024).
 • BeweegKuur GLI (Huis voor Beweging) is voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico die wordt uitgevoerd in de eerstelijnszorg. Het bestaat uit 3 programma’s afhankelijk van de nodige intensiteit. De leefstijlprogramma’s bestaan uit drie componenten: gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering (21 maart 2024).
 • Cool-MiGuide (Expertisecentrum Leefstijlinterventies) ) is een technische variant van de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie)(Gecombineerde Leefstijlinterventie ) CooL. De interventie werkt aan persoonlijke motivatie, eigen regie en gezondheidsvaardigheden om een duurzaam gewichtsverlies en kwaliteit van leven van de deelnemers te realiseren (21 maart 2024).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Helder op School: InCharge (Trimbos-Instituut) is een lessenserie van vier lessen voor jongeren waarbij ze via interactieve werkvormen leren na te denken over hun eigen riskante of ongezonde gewoonten. Dit motiveert hen om alternatief/gezond gedrag uit te proberen (13 juni 2024).
 • Kokkerelli leerstraat ten behoeve van een gezond voedingspatroon (Stichting Kids University For Cooking) laat kinderen van 8-12 jaar kennis maken met de gehele voedselketen rond groente en fruit, zodat kinderen een positieve houding ontwikkelen voor het eten van groente en fruit (13 juni 2024).
 • Make a Move (Rutgers) bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van 90 minuten voor jongens die jeugdhulp krijgen en richt zich op het bevorderen van seksuele gezondheid en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (13 juni 2024).
 • Benzies & Batchies + (Stichting KiKiD) heeft tot doel de seksuele weerbaarheid en de kennis over gezond seksueel gedrag te vergroten bij jongeren (12–16 jaar) in het voortgezet onderwijs. De interventie bestaat uit lessen, een theatervoorstelling met groepsdiscussie en optioneel een weerbaarheidstraining en vervolglessen (11 april 2024). 
 • Meidenvenijn is niet fijn! (Cycloop Concept Creatie BV) is een interventie om relationeel pesten (meidenvenijn) onder meisjes (9-15 jaar) in het regulier onderwijs aan te pakken. De interventie bestaat uit 4 lessen (11 april 2024). 
 • No Nonsense (Scharlaken Koord) is een lessenserie voor 13–16 jarigen in het praktijkonderwijs en het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) over seksualiteit, relaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag (11 april 2024).
 • Goedkoop gezonde voeding (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Zuid-Limburg) helpt mensen in twee bijeenkomsten om met een beperkt budget toch gezond kunnen eten. Met praktische werkvormen, een persoonlijk actieplan en materialen worden gezondheidsvaardigheden vergroot en kleine gedragsveranderingen gestimuleerd (21 maart 2024)
 • Rookvrij en Fitter (Vitaal en Fitter) is een stoppen met roken interventie (voor individuen of groepen), met speciale aandacht voor een gezonde leefstijl, inclusief beweging, gezonde voeding en ontspanning. De interventie wordt door de zorgverzekeraar vergoed (21 maart 2024).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • Groenteboxjes Programma (JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) Limburg) richt zich op kinderen van 2-4 jaar, die op de kinderopvang komen. Ook de ouders/verzorgers van het kind en de pedagogische medewerkers van de kinderopvang zijn indirect betrokken (28 mei 2024).
 • NAASTjou (Kentron) is voor volwassen naasten van mensen met problematisch middelengebruik of -afhankelijkheid en helpt hen de regie over het eigen leven te behouden en/of terug te krijgen en de gebruiker te motiveren om hulp te gaan zoeken. (26 maart 2024).
 • Zet VetLekker op de kaart! (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gelderland-Zuid) is voor leerlingen van 10-12 jaar waarin kinderen samen met een kok in een restaurant gezonde kindermenu’s maakt, zodat er een visueel en qua smaak aansprekend voedselaanbod voor kinderen in restaurants ontstaat (21 maart 2024).
 • Gelukskoffer - Lessen in Geluk (Gelukskoffer) is een lesprogramma voor groep 1 t/m 8 en biedt in 7 thema’s per jaar een pakket dat bijdraagt aan het welbevinden en zelfvertrouwen van de leerlingen (25 maart 2024).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies