Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (niveau IV)

  • Zicht op Evenwicht (Trimbos-instituut) is een cursus (in twee varianten: groeps- en individuele cursus) voor zelfstandig wonende ouderen die bezorgd zijn om te vallen en hierdoor activiteiten vermijden. Deelname geeft vertrouwen terug in eigen beweging (24 maart 2022).
  • EuroFIT (European Fans in Training) (AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam) is een leefstijlprogramma waarin mannelijke voetbalfans met overgewicht 12 weken bij elkaar komen bij hun voetbalclub en met getrainde coaches werken aan een gezonder beweeg- en eetpatroon (27 januari 2022).

Naar het overzicht met alle interventies met Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

  • SMARTsize (Vrije Universiteit, Amsterdam) richt zich op het verminderen van de energie-inname door verkleining van portiegrootte, het bereiden van maaltijden/producten met een lage energiedichtheid en het goed omgaan met omgevingsinvloeden die aanzetten tot overeten (24 maart 2022).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Sense.info (Soa Aids Nederland) is een landelijke voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren over relaties en seksualiteit. Bezoekers van de site waarderen de info als positief en blijven lang op de site (14 april 2022).
  • Rookvrij! Ook jij? (Sinefuma) is een groepstraining voor mensen die willen stoppen met roken. Tijdens 7 wekelijkse bijeenkomsten gaan de deelnemers samen stoppen. De interventie bestaat uit een gedragsmatige aanpak en een medicamenteuze aanpak met nicotine vervangende middelen of stoppen-met-roken-medicatie (24 maart 2022).
  • Rookvrije sport (Vrije universiteit en Hartstichting) zet in op de omgeving en stimuleert verenigingen om een geheel rookvrij sportterrein te realiseren. De interventie bestaat uit een informatiepakket met o.a. een stappenplan en argumentenkaart. Een vereniging kan bij de implementatie begeleiding vragen van een Team:fit coach (24 maart 2022).
  • Educatieve Escaperoom Shame-Sexting 'Het stopt bij jou!' (Weerbaar in seksualiteit) leert leerlingen van 11-17 jaar hoe ze shame-sexting Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting (sms/mms). Sexting wordt een probleem en is strafbaar als dit zonder instemming van de ander gebeurt en/of onder druk, dwang of chantage… kunnen voorkomen door op een juiste manier met doorgestuurde sexts om te gaan. Dit helpt hen om psychische schade en victimblaming te voorkomen (10 februari 2022).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • Lessen burgerschap mbo over voeding (Voedingscentrum) bestaat uit een lespakket van 6 lessen voor het MBO over het eigen voedingsgedrag. De afwisselende werkvormen gaan over gezond eten, voedselverleidingen en over duurzaamheid (28 april 2022).
  • Beware Of Loverboys (Scharlaken Koord) wil de kwetsbaarheid van meiden voor loverboys verkleinen en sluit door de eigentijdse aanpak goed aan bij de behoeften van de doelgroep (laagopgeleide meiden van 13 t/m 16 jaar in het reguliere onderwijs (vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en pro) en speciaal onderwijs (vso).  Door leeftijd en niveau zijn zij extra kwetsbaar voor loverboys en andere seksuele grensoverschrijding (17 maart 2022).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies