Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

  • De Gezonde Basisschool van de Toekomst ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Zuid Limburg) wil een bijdrage leveren aan een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei van kinderen op de basisschool. De aanpak is in een verlengde schooldag geïntegreerd en richt zich op voeding, beweging en cultuur (29 september 2022).
  • IkPas (Stichting Positieve Leefstijl) maakt het aantrekkelijk om 28 dagen alleen of met een groep te stoppen met het drinken van alcohol. Door het versterken van bewustwording en motivering en het opdoen van vaardigheden om bestand te zijn tegen druk van buiten wordt het gewoontegedrag om alcohol te drinken doorbroken (8 september 2022).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Lang Leve de Liefde mbo entree (Rutgers) bestaat uit een lespakket van 6 lessen voor studenten van entree opleidingen in het mbo en helpt hen bewuste keuzes te maken over hun relaties, seksualiteit, kinderwens en anticonceptiegebruik en op die manier onbedoelde zwangerschappen te voorkomen (29 september 2022).
  • Shantala Babymassage Individueel (Stichting Jeugd en Gezin, Rijnmond) is voor ouders met een baby van 6 weken tot 9 maanden oud, waarbij een risico bestaat op hechtingsproblematiek vanwege problemen of stress die ouders ervaren bij het ouderschap of de opvoeding. Zij krijgen drie maal een huisbezoek van een jeugdverpleegkundige (29 september 2022).
  • Lang leve de liefde, Jij en de Media (Rutgers) gaat in op de rol van seksualiteit in de media en is een aanvulling op Lang Leve de Liefde: een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit. De interventie is geschikt voor vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) )-leerlingen in de leeftijd 12-15 jaar (23 juni 2022).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • Poetsbus (Poetsbus) biedt kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar de nodige mondzorgkennis aan om bewustwording over het eigen gebit te creëren. Daarnaast reikt de interventie handvaten aan om leefgewoontes hierop aan te passen. De Poetsbus komt op de opvang of school, maar betrekt ook de ouders zodat hun kinderen gaatjes vrij opgroeien. (26 september 2022).
  • Groentjessoep (Groentjessoep) stimuleert schoolkinderen om meer, verschillende groente te gaan eten, door het aanbieden van kennis over groente, en het wekelijks maken en uitdelen van een kop verse groentesoep (19 september 2022).
  • Huidkankervrije generatie met de Zonnetjesweek (Huidfonds) wil de kennis vergroten over zonbescherming en zonbeschermende maatregelen bij kinderen en hun verzorgers op het kinderdagverblijf. Hiermee beoogt het huidfonds de attitude ten aanzien van zonbescherming positief te veranderen en het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd te voorkomen. (19 september 2022).
  • Lovebuzz (Rutgers) maakt leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs bewust van de verschillen in omgangsvormen, normen en waarden ten aanzien van vriendschap, liefdesrelaties, seksualiteit en genderrolgedrag onder jongeren en leert hen hier respectvol op te reageren (19 september 2022).
  • Vluchtelingenkind in de klas ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord- en Oost-Gelderland) is een workshop voor iedereen die professioneel met nieuwkomers kinderen en hun ouders te maken heeft, zodat ze vluchtelingenkinderen in hun groep kunnen opvangen en begeleiden (15 augustus 2022).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies