Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

  • Lang Leve de Liefde - Onderbouw (SOA Aids Nederland) is voor leerlingen van vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) , havo en vwo van 13-15 jaar en helpt hen een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling door te maken. De interventie wil ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soaSeksueel overdraagbare aandoeningen/hivhumaan immunodeficiëntievirus besmetting voorkómen (15 april 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

  • TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) (VeiligheidNL) vermindert valincidenten bij zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het vier maanden durende programma combineert de  valpreventie interventie In Balans met gezamenlijke lunches en een persoonlijk voedingsadvies (25 maart 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Mosaic (Radboud Universiteit) is een Arabisch talige cursus met als doel het mentaal welbevinden en de (arbeidsmarkt)participatie van Arabisch sprekende statushouders te verbeteren. Dit helpt hen om hun leven in Nederland vorm te geven (27 mei 2021).
  • Omgaan met stress (Arkin, GGZGeestelijke gezondheidszorg) is een groepsinterventie voor volwassenen die ongezonde stress willen voorkomen en willen leren wat ze zelf kunnen doen om de klachten te verlichten. De interventie bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten (27 mei 2021).
  • Lang Leve de Liefde - Bovenbouw (SOA Aids Nederland) is voor scholieren van 15-18 jaar en ondersteunt hen in gezonde en gewenste (seksuele) relaties en het respectvol omgaan met seksuele en genderdiversiteit (15 april 2021).
  • Lang Leve de Liefde - mbo (Rutgers) richt zich op MBO studenten niveau 2 tot 4 en helpt hen gezonde en verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot liefde, relaties en seks (15 april 2021).
  • Klachtgerichte aanpak depressiepreventie (Trimbos-instituut) richt zich op volwassenen van 18 jaar en ouder met depresssie gerelateerde klachten. Voor iedere klacht (piekeren, stress of slaapproblemen) bestaat een aparte groepscursus (25 maart 2021).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • Zet VetLekker op de kaart (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid) zet ‘Vetlekkere (gezondere) kindermenu’s op de menukaart van restaurants. Kinderen en koks ontwikkelen samen de menu's (15 juni 2021).
  • Drugsenuitgaan.nl en de Red alert app (Trimbos-Insituut) voorkomt gezondheidsincidenten door riskant alcohol- en drugsgebruik door jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Daarnaast waarschuwt de appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. voor extra riskante drugs die in omloop zijn (31 mei 2021).
  • Love & Sense (GGD Noord- en Oost-Gelderland) stelt jongeren op het mbo in staat gezonde en verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot liefde, relaties en seks. De interventie maakt het mogelijk het gesprek over seksualiteit te voeren met leeftijdsgenoten (22 maart 2021).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

De erkenningsniveaus en het erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies

De overzichten met alle leefstijlinterventies