Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

 • CooL (Expertisecentrum Leefstijlinterventies) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen en  bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. De interventie richt zich op het vergroten van de persoonlijke motivatie, de eigen regie en de gezondheidsvaardigheden van de deelnemers om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel gewichtsverlies (25 mei 2023).
 • Individuele coaching 'Rookvrij! Ook jij?' (Sinefuma) is opgebouwd uit een gedragsmatige aanpak en een medicamenteuze aanpak met nicotinevervangende middelen (NVM) of stoppen-met-roken-medicatie. De individuele interventie (telefonisch, digitaal en op locatie) bestaat uit 6 wekelijkse consulten van 20 á 30 minuten (25 mei 2023).
 • SLIMMER (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord- en Oost-Gelderland) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen en richt zich op het verbeteren van de leefstijl van mensen met overgewicht of obesitas. SLIMMER wil middels duurzame gedragsverandering overgewicht en obesitas van deelnemers verminderen en zo de kwaliteit van leven van de deelnemers verbeteren (25 mei 2023).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • LEFF (Stichting Gezonde Jeugd) is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar met overgewicht of obesitas en hun ouders. De interventie is een gecombineerde leefstijlinterventie  (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie )) waarbij gezinnen in groepsverband 10 tot 20 weken aan de slag gaan met gezond eten en bewegen. LEFF heeft een landelijk format (vaste structuur, bijeenkomsten en kerninhoud), maar is lokaal flexibel uit te voeren (15 juni 2023).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek) (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Hollands Midden) is een inschattingsmethodiek om in dialoog met (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren   ontwikkel- en zorgbehoeften efficiënt, effectief en adequaat in kaart te brengen en samen te beslissen over passende ondersteuning. De GIZ-methodiek combineert de ervaringen van gezin en kind met de deskundigheid van de professional (15 juni 2023).
 • HoorToren (VeiligheidNl) is een interactief digitaal lespakket over het gehoor voor de hele basisschool en heeft als doel om het risico op gehoorschade door hard geluid bij kinderen en jongeren terug te dringen (15 juni).
 • De Zeeuwse Leefstijlroute (Zeeland in Beweging)  is een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma met aandacht voor een actievere en gezondere leefstijl door wekelijkse beweegactiviteiten zoals wandelen uit te voeren. De interventie is voor volwassenen die vanuit de nulde lijn en eerstelijnszorg het advies krijgen om aan hun leefstijl te werken op basis van bewegen (25 mei 2023).
 • Omgaan met stress Online (Arkin, GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) is een laagdrempelige cursus voor volwassenen, die ongezonde stress willen voorkomen of lichte stressklachten hebben en willen leren wat ze zelf kunnen doen om de klachten te verlichten. De zelfhulpcursus beoogt in vier modules de deelnemers meer kennis en toepassing mbt copingvaardigheden bij te brengen ter voorkoming of vermindering van ongezonde stress (25 mei 2023).
 • Overgang en Leefstijl (Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)) is een korte groepsinterventie gericht op zelfregie, voor vrouwelijke werknemers tussen 45 en 60 jaar met overgangsklachten. Het doel is dat de deelnemers eigen regie gaan nemen rond hun overgangsklachten en gezondheidsrisico’s door leefstijlaanpassing. Zodat het eigen welbevinden en de inzetbaarheid op werk en in de maatschappij vergroot (25 mei 2023). 

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • NederlandTelt (Monne Zorg-en Beweging) is een 12 weken programma voor volwassenen met health checks, workshops en online begeleiding en richt zich op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een houdbare verandering van leefstijl (30 mei 2023).
 • Onderzoekend Tuinieren (Onderzoekend tuinieren) heeft als doel een gezond en duurzaam voedingspatroon te bereiken door kennis over en de voorkeur voor plantaardig voedsel te verhogen. Onderzoekend Tuinieren biedt een jaarrond lesprogramma voor het primair onderwijs (30 mei 2023).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies