Van steeds meer leefstijlinterventies is bekend dat ze voldoen aan criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Op deze pagina ziet u welke interventies zij onlangs een erkenning gaven. Bovenaan staat het hoogste erkenningsniveau. 

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • Lab of Life vitaliteitstraining (The Lab of Life) draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers met fysieke of mentale klachten. Na het volgen van deze in-company training die bestaat uit vijf sessies, ervaren werknemers meer controle over hun leven en krijgen ze een betere balans tussen hun werk en privéleven (12 november 2020).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Liefde is ... voor jongens (Qpido, Spirit) is voor jongens van 13-16 jaar in alle niveaus van het voortgezet onderwijs. De interventie bestaat uit 4 voorlichtingslessen van 1,5 uur waarin door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking verschillende thema’s m.b.t. relaties en seksualiteit, aan bod komen (26 november 2020).
 • SchoolsOUT (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid) is voor VO-leerlingen en wil een positieve norm realiseren omtrent seksuele en genderdiversiteit op scholen. De interventie draagt bij aan een veiliger schoolklimaat voor iedereen (26 november 2020).
 • Veiligwijs (Care for sexuality) is een doorlopende leerlijn voor kinderen in het primair onderwijs. Zij krijgen passend bij hun leeftijd en niveau, informatie en verschillende werkvormen over identiteit, veilige relatievorming en seksualiteit aangereikt (26 november 2020).
 • OTAGO oefenprogramma (VeiligheidNL) is voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma duurt 12 maanden en bestaat uit een set van spierkracht- en evenwichtsverbeterende oefeningen en een wandelprogramma. Het programma is zo ingericht dat ouderen het thuis zelfstandig kunnen uitvoeren (12 november 2020). 
 • Be-Loved (WiSEducatie) is een leerlijn van vier jaar voor leerlingen (12-17 jaar) in het voortgezet (orthodox-)christelijk onderwijs. Het lespakket bestaat uit vier modules. Naast de fysieke lessen bevat Be-Loved online en offline materialen. Het doel is dat leerlingen meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding hebben, zodat zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit (24 september 2020).  
 • Happyles (Trimbos-instituut) richt zich op leerlingen van het vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) of mbo (13-25 jaar). Doel is mentale fitheid versterken, somberheids- of depressieve klachten vroegtijdig signaleren en verminderen en/of voorkomen. De aanpak bestaat uit klassikale lessen, e-lessen, een online vragenlijst en een adviesgesprek (24 september 2020).
 • Kriebels in je buik speciaal onderwijs (Rutgers) is een doorlopende leerlijn voor zeer moeilijk lerende kinderen in het speciaal onderwijs (4-12 jaar). Doel is een gezonde, prettige en veilige relationele en seksuele ontwikkeling bevorderen. Leraren kunnen deze methode op maat inzetten voor seksuele vormingslessen rond thema’s als lichamelijke ontwikkeling, voortplanting, seksuele diversiteit en (online) seksuele weerbaarheid (24 september 2020).
 • Mentorlessen over stress (Psieg) helpt leerlingen (12-18 jaar) op het havo en vwo ongezonde stress bij zichzelf te herkennen en te weten hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen. De lessenserie voor onder- en bovenbouw bestaat elk uit vier korte mentorlessen (30 minuten) die getrainde mentoren zelf kunnen geven. Ouders leren tijdens een thema-avond wat zij kunnen doen om de lessen thuis te ondersteunen (24 september 2020).
 • Samen Happie (Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute) stimuleert ouders van jonge kinderen (2-4 jaar) met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. achtergrond vaker opvoedstrategieën toe te passen die bijdragen aan een gezonder gewicht van hun kind(eren). In twee groepsbijeenkomsten met thuisopdrachten zet Samen Happie in op opvoedvaardigheden aanleren rondom eten, drinken, slapen en bewegen/schermtijd (24 september 2020).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • Balanz4Kidz (FysioCompany Stationstraat) is een multidisciplinair programma voor 7-17 jarigen met overgewicht/obesitas en richt zich op leefstijlfactoren die bijdragen aan overgewicht: voeding, bewegen, welbevinden (26 november 2020).
 • Gezond en vitaal (Reinier de Graaf Groep) richt zich op zorgprofessionals meer vertrouwen te geven in eigen kunnen als zij gezondheidsvaardigheden toepassen. Ook wil de interventie zorgprofessionals bewust maken van hun eigen gedrag en valkuilen, en van wat zij nodig hebben om vol te houden en hun eigen doelen te behalen (26 november 2020).
 • No Nonsens (Scharlaken koord) heeft als doel jongeren (14-16 jaar) uit het praktijkonderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs zich meer bewust te laten worden van hun eigen seksuele identiteit en seksuele wensen en grenzen, en die van anderen (26 november 2020).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkende interventies en het erkenningstraject

Erkende interventies en het erkenningstraject

Interventieoverzichten en zoekformulier

Interventieoverzichten en zoekformulier