Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

 • RealFit (Huis voor Beweging) zet zich in voor jongeren van 13-18 jaar met een te hoog BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. en richt zich via een multidisciplinaire aanpak op vier factoren: voeding, beweging, gedrag en zelfbeeld en ouderparticipatie (30 september 2021). 
 • VoorZorg (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ) is voor kinderen en hun moeders, die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren in het verleden en heden. De interventie beoogt een gezond opvoedklimaat zonder kindermishandeling en huiselijk geweld (30 september 2021).
 • Moti-4 (Mondriaan) bestaat uit vier individuele bijeenkomsten en is voor alle jongeren (14-24 jaar) die beginnend problematisch middelen gebruiken, gokken of gamen. Het effectniveau is toegekend voor het verminderen van cannabisgebruik (24 juni 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • X-Fittt GLI (Formupgrade) richt zich op gewichtsreductie en blijvende gedragsverandering bij mensen met een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico op chronische aandoeningen en een BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. tussen de 25 en 40 kg/m2. De interventie vergroot kennis en bewustzijn van beweeg- en voedingsgedrag en verbindt de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie aan een beweegcentrum (9 september 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • B-Fit (Gelderse Sport Federatie) richt zich op kinderen van 4-12 jaar en wil overgewicht tegengaan en motorische achterstand voorkomen. Het programma maakt hiervoor gebruik van bestaande interventies (18 oktober 2021).
 • Lekker Fit! Basisonderwijs (Gemeente Rotterdam) is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Na afloop van de interventie eten de kinderen gezonder en bewegen ze meer (30 september 2021).
 • SuperFIT (Maastricht University) is voor peuters van 2-4 jaar op de kinderdagopvang. De aanpak is op maat, afhankelijk van de behoeftes en startsituatie van de peuteropvang. Primaire focus ligt op het veranderen van de omgeving van de peuteropvang, met aandacht voor de thuissetting (30 september 2021).
 • Helder op School: Samen Fris (Trimbos-instituut) is de derde erkende interventie in de Helder op School-reeks. De interventie is voor leerlingen van ca. 13-15 jaar én hun ouders en maakt hen bewust van de risico’s van middelengebruik. Het doel is de houding en ervaren sociale norm ten opzichte van middelengebruik te beïnvloeden (24 juni 2021).
 • Lekker Fit! Kinderdagverblijf (Gemeente Rotterdam) realiseert een gezond voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij kinderen tot vier jaar op het kinderdagverblijf (24 juni 2021).
 • WoWijs (Health-C bv) is een interdisciplinaire programma van 36 bijeenkomsten met beweeg-, voedings- en coachlessen voor kinderen met (matig en ernstig) overgewicht in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar (24 juni 2021).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • LEV2Live (Stichting Chris en Voorkom!) is een weerbaarheidsinterventie voor leerlingen en ouders van groep 8. Aan de hand van rollenspellen, filmpjes, knutsel- en schrijfopdrachten en groepsgesprekken bespreekt een trainer thema’s als zelfbeeld, sociale steun, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, omgaan met grenzen, sociale steun, keuzegedrag en de puberteit (31 augustus 2021).
 • Wonderlijk gemaakt (Driestar Educatief) biedt 38 lessen aan over seksualiteit en relaties voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De interventie gaat daarbij uit van christelijke waarden en principes (19 augustus).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies