Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis en willen regie blijven houden over het eigen leven. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met problematiek als eenzaamheid en beperkingen in mobiliteit. Inzetten op preventie bij ouderen kan ertoe bijdragen dat deze problemen uitblijven of verminderen en de eigen regie of zelfredzaamheid wordt versterkt. 

Met dit thema Gezond en Vitaal ouder worden willen we de preventieve zorg voor ouderen stimuleren. Dit doen we door het delen van onderzoek, interventies, actuele ontwikkelingen, goede voorbeelden en praktische materialen. Zo vindt u in dit dossier informatie over hoe u concreet aan de slag kunt gaan met preventieve zorg voor ouderen. Wat u kunt doen aan vroegopsporing? Hoe houdt u rekening met kwetsbare groepen? U leest hoe u ouderen betrekt en ook vindt u informatie over een thema als dementie.

Actueel

Film: Gezond en vitaal ouder worden in West-Brabant

De toenemende vergrijzing vraagt om meer inzet op preventieve ouderenzorg, bijvoorbeeld met behulp van het dossier Gezond en vitaal ouder worden. We willen met het voorbeeld van de GGD West-Brabant laten zien dat het belangrijk is om in te zetten op preventieve ouderenzorg en dat GGDÕen en gemeenten hierin een rol kunnen hebben. Aan het woord is Susanne Hogendoorn, adviseur van de GD West-Brabant.

Wat werkt-dossiers

Bekijk ook de Wat werkt-dossiers over alcohol, bewegen en ondervoeding. De wat werkt-dossiers zijn in samenwerking met het Trimbos-instituut en het Kenniscentrum Sport & Bewegen samengesteld. De dossiers geven een overzicht van de werkzame elementen die voor elk thema bekend zijn, specifiek bij ouderen. Aan de basis van de wat werkt-dossiers ligt een analyse van vakliteratuur en erkende interventies. Elk dossier bevat voorbeelden en tips die u direct kunt toepassen.

Voorbeeld: Den Haag seniorvriendelijke stad

Met het actieprogramma Den Haag, seniorvriendelijke stad wil de gemeente, samen met de ouderen en andere initiatiefnemers, bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. Het stimuleren van vitaliteit ziet de gemeente als belangrijke voorwaarde om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en om eenzaamheid tegen te gaan.

Preventieve interventies voor ouderen

Op loketgezondleven.nl vindt u verschillende (erkende) interventies voor ouderen, onder andere op het gebied van valpreventie, zelfredzaamheid en eenzaamheid. U kunt zoeken op diverse criteria zoals doelgroep, thema en beoordeling. Ga naar  Leefstijlinterventies of bekijk het overzicht van interventies voor ouderen in binnen- en buitenland

Eenzaamheid

In dit dossier wordt het thema eenzaamheid niet uitgewerkt omdat hier al veel informatie bij partnerorganisaties over beschikbaar is, zoals:

  • MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken heeft in een ‘Wat werkt’-dossier kennis verzameld over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Hiermee wil Movisie overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid.
  • Eenzaam.nl wil mensen steunen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. Op de website vinden zij ervaringsverhalen, duidelijke informatie en tips & advies voor het omgaan met eenzaamheid. De website wordt beheerd door ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken.  Landelijk in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en lokaal met gemeenten en lokale coalities
  • Informatie en data op volksgezondheidenzorg.info
  • Het  document de checklist eenzaamheid geeft houvast wanneer u een subsidie- of andere samenwerkingsvraag krijgt. De checklist helpt om de juiste keuze voor activiteiten te maken.

Wijk- en buurtcijfers eenzaamheid

U vindt meer informatie over wijk- en buurtcijfers op de website Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier kaarten en cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau over verschillende vormen van eenzaamheid. Zo wordt inzichtelijk in welke gebieden eenzaamheid vaker voorkomt. Naast de eenzaamheidscijfers worden er cijfers gepresenteerd van kenmerken die gerelateerd zijn aan eenzaamheid.

Voorbeeld: Eet mee! Vaste gast

Vrijwilligersorganisatie Eet Mee uit de regio Utrecht matcht gasten en eetadressen en laten mensen samen eten bij de gastvrouw of –heer thuis. Eet mee! Vaste gast is gericht op de senior en maakt het mogelijk om een aantal keer per maand aan te schuiven bij een eetadres in de omgeving. Een laagdrempelige manier voor het creëren van sociale contacten in de buurt. Bekijk dit beeldverhaal om te zien hoe Eet Mee! werkt.  Bekijk meer beeldverhalen over ouderen die in beweging blijven

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Beter oud, Vilans, Leyden Academie, NUZO, Trimbos, Kenniscentrum Sport & Bewegen, GGD West Brabant, GGD IJsselland, GGD Noord-Oost Gelderland.