Kinderen spelen buiten op atletiekbaan

 

Ieder kind verdient een mooie en kansrijke jeugd. Helaas is dit niet voor elk kind vanzelfsprekend. Als gemeente kunt u voor deze kinderen verschil maken. Daarnaast bent u als gemeente vanuit de Jeugdwet ook verantwoordelijk voor de zorg voor jongeren tot 18 jaar. Een belangrijk doel van deze wet is het voorkomen van zware vormen van jeugdhulp.

Cijfers en feiten

Landelijk beleid

Beleidsfocus en doelen

Integrale aanpak

Interventies