Op deze pagina verwijzen wij u naar interventies die u kunt inzetten. Kijk vooral ook hoe u kunt aansluiten bij al lopende programma’s in uw gemeente of wijk. Gebruik waar mogelijk erkende interventies. Dit zijn goed beschreven, goed onderbouwde en effectieve interventies voor het versterken van de gezondheid van kinderen en jongeren.

 

Wat gebeurt er al in uw gemeente?

Kijk voor u besluit welke interventies u wil inzetten vooral ook hoe u kunt aansluiten bij al lopende programma’s in uw gemeente of wijk, zoals bijvoorbeeld via JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst), Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Gezonde School en Gezonde Kinderopvang. De Preventiematrix Jeugd (0-18 jaar) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ))) helpt bij het overzichtelijk maken welke activiteiten en interventies er in uw gemeente al zijn voor jeugd en welke onderwerpen nog zijn onderbelicht.

 

Overzichten met erkende interventies 

Per onderwijstype/leeftijdsfase:

Per thema:

 

Integrale aanpak

Kiezen voor een integrale aanpak heeft veel voordelen. De volgende programma's bieden hiervoor veel mogelijkheden:

 

Meer informatie

Andere interventiedatabanken: