Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd al in de jeugd te voorkomen of uit te stellen. Op termijn levert dit niet alleen gelukkiger inwoners op. U bespaart ook op jeugdhulp, zorg en inzet van de politie. 


Bepaal prioriteit en formuleer doelen

 • Stel vast welke problemen de meeste prioriteit hebben en op welke jeugd u zich wilt richten. Stel de prioriteiten samen af met bijvoorbeeld GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), zorgverzekeraars en zorg- en welzijnprofessionals. Meer informatie over: Prioriteiten en doelen kiezen.
 • Betrek ook de (ouders van) kinderen en jongeren bij het opstellen van doelen en prioriteiten, want zij zijn degenen die het beste weten wat ze nodig hebben en hoe ze benaderd willen worden. Meer informatie over: Betrek inwoners.
 • Formuleer daarna doelen die u met uw beleid of aanpak wilt bereiken. Kijk hoe u kunt aansluiten bij de landelijke kaders, zoals het Preventie-akkoord of de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) (Jeugdgezondheidszorg)Preventie-agenda, of het programma Kansrijke Start. Kijk ook of u kunt aansluiten bij andere beleidsdomeinen die van invloed zijn op het gezondheidsprobleem. Meer informatie over: Landelijke kaders.

Waar maakt u het verschil?

De primaire verantwoordelijkheid voor gezond, prettig en veilig opgroeien ligt bij de ouders en de jeugdigen zelf. De omgeving (familie, vrienden en buren), maar ook de school, (sport)verenigingen en buurtcentra kunnen hierin ondersteunen. De gemeente ondersteunt (financieel) met voorzieningen in de wijk, zoals buurt- en sportvoorzieningen, welzijnswerkers, pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau.

Als gemeente kunt u de gezondheid van kinderen en jongeren versterken door in te zetten op:

 • Gezond en veilig opgroeienU kunt de opvoedvaardigheden van ouders versterken en voorkomen van erger bij risicosituaties, zoals armoede en opvoedingsproblemen.
   
 • Gezonde Kinderopvang en Gezonde SchoolKinderopvang en school zijn een belangrijke ingang om de leefstijl van kinderen en jongeren te versterken. Via de Aanpak Gezonde Kinderopvang en de Gezonde School kunnen kinderopvang en scholen structureel werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren. Daarmee draagt u bij aan het sociaal-emotioneel welbevinden en een gezonde leefstijl van leerlingen.
   
 • Een gezonde en veilige leefomgevingDoor te zorgen voor voldoende en toegankelijke recreatievoorzieningen, veilige en gezonde woon-, speel-, sport- en recreatie-omgeving. U kunt organisaties hierbij (financieel) ondersteunen. Lees meer over Leefomgeving.
   
 • Een sterke organisatie van preventie en zorgBij het bevorderen van een gezonde jeugd bereikt u meer door leefstijlinterventies, vroegsignalering en ondersteuning van jeugd en gezin in samenhang in te zetten. Als gemeente kunt u hieraan bijdragen door wijkgerichte samenwerking te stumuleren en verbinding te zoeken met alle partijen die zich in de wijk bezighouden met preventie, zorg en welzijn van jeugd en gezin. Het gaat dan bijvoorbeeld om professionals uit de (geboorte- en jeugd-)zorg, wijk (sociale wijkteams), kinderopvang en school, maar ook ouders en verzorgers. De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) is hierin een belangrijke speler. Lees meer over samenwerken met andere domeinen en sectoren.

 

Meer informatie

Organisaties met informatie over jeugd(gezondheid):

Hoe u het beste aan de slag kunt gaan met het maken van beleid vindt u onder 'Integraal werken':