Meisje troost ander meisje

Mentale gezondheid is een onlosmakelijk onderdeel van onze algehele gezondheid. Mensen die mentaal gezond zijn, voelen zich niet alleen beter, maar voelen zich ook vaker verbonden met elkaar, zorgen over het algemeen goed voor hun kinderen, en zijn productief en van betekenis voor hun directe omgeving en de maatschappij. Bij ouderen zorgt een goede mentale gezondheid daarnaast voor meer kwaliteit van leven en een langere levensverwachting.

 

Wat is mentale gezondheid?

Er zijn verschillende termen voor het omschrijven van mentale gezondheid, zoals ‘psychische gezondheid’, ‘mentaal welbevinden’ of ‘emotionele problemen’. Het Trimbos-instituut en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kwamen met een diverse groep sleutelfiguren tot consensus over een bruikbare en eenduidige definitie op van mentale gezondheid: mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren. 

Leer meer over de volledige definitie van mentale gezondheid op de website van het Trimbos-instituut.

 

Kenmerken van mentale gezondheid

De volgende kenmerken van mentale gezondheid zijn volgens de sleutelfiguren het meest belangrijk:

  • Kunnen omgaan met teleurstellingen en uitdagingen (veerkracht hebben)
  • Jezelf accepteren
  • Gevoel van eigenwaarde hebben
  • Om kunnen gaan met emoties in jezelf
  • Hulp durven vragen als het nodig is
  • Een eigen plek kunnen vinden in de maatschappij
  • Je kunnen ontspannen
  • Om kunnen gaan met je eigen gedachten
  • Zelfrespect hebben
  • De dingen kunnen doen die voor jou belangrijk zijn

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord en Sportakkoord II

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Cijfers en feiten

Landelijk beleid

Beleidsfocus en doelen

Integrale aanpak

Interventies

Voorbeelden

Het themadeel Mentale gezondheid is tot stand gekomen met onze partners van het Trimbos-instituut