Meisje troost ander meisje

Mentale gezondheid is een onlosmakelijk onderdeel van onze algehele gezondheid. Mensen die mentaal gezond zijn, voelen zich niet alleen beter, maar voelen zich ook vaker verbonden met elkaar, zorgen over het algemeen goed voor hun kinderen, en zijn productief en van betekenis voor hun directe omgeving en de maatschappij. Bij ouderen zorgt een goede mentale gezondheid daarnaast voor meer kwaliteit van leven en een langere levensverwachting.

 

Er is geen gezondheid zonder mentale gezondheid

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie ))

 

Onze samenleving is complex, en er ligt een grote nadruk op zelfredzaamheid. Tegelijkertijd neemt de sociale cohesie af. Hierdoor ontstaan mentale problemen die niet alleen door de huisarts en de ggz kunnen worden aangepakt. Vaak vraagt een gebrek aan welbevinden en (beginnende) psychische problematiek een niet-medische oplossing, zoals een investering in zinvolle en leuke activiteiten, de aanpak van schulden en het voorkomen van eenzaamheid. Deze oplossingen liggen dan eerder in het sociale of in het culturele domein, bijvoorbeeld via het buurt- en jongerenwerk, sociaal wijkteam, maatschappelijk werk, en andere gemeentelijke voorzieningen. 

Gezond en Actief Leefstijl Akkoord

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat het fundament bieden voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende financiële uitkering, de SPUK, kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Naar verwachting ligt er begin 2023 een ondertekend akkoord. 

Cijfers en feiten

Landelijk beleid

Beleidsfocus en doelen

Integrale aanpak

Interventies

Voorbeelden

Het themadeel Mentale gezondheid is tot stand gekomen met onze partners van het Trimbos-instituut