Armoede-gezondheid-voedselpakketten-voedselbank

Armoede, schulden en gezondheid: wat is de relatie? Uit onderzoek blijkt dat mensen die in armoede leven meer kans hebben op gezondheidsproblemen. Daarom is een integrale aanpak van armoede, schulden en gezondheid belangrijk. Bekijk de feiten en cijfers en ga aan de slag met de landelijk kaders, programma's, instrumenten en interventies om uw lokaal armoedebeleid vorm te geven.

Verschil in levensverwachting

Gezond zijn én blijven is belangrijk, maar niet iedereen heeft een goede gezondheid. Hoewel Nederland de laatste jaren gezonder is geworden, geldt dat niet voor iedereen. Zo leven laagopgeleide vrouwen gemiddeld 5,4 jaar korter dan hoogopgeleide vrouwen, terwijl het verschil bij mannen zelfs 6,5 jaar bedraagt. Het verschil in (te verwachten) gezonde levensjaren (bij mannen 14,2 jaar en bij vrouwen 15,5 jaar) is nog veel groter. (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Relatie armoede, schulden en gezondheid

Kinderen en jongeren die in armoede leven hebben meer lichamelijke en psychische klachten dan hun meer welvarende leeftijdgenoten. Daarnaast hebben zij vaker overgewicht, voelen ze zich minder gelukkig, hebben ze vaker hechtingsproblemen met hun ouders en zijn ze negatiever over hun leven en toekomst (NJI, 2018). Volwassenen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische stress, ongezonde leefstijl, chronische ziekte als diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten, maar ook psychsociale problemen of opvoedproblematiek kan een gevolg zijn. Deze volwassenen zijn vaak minder gelukkig en minder goed in staat om beslissingen te nemen op lange termijn. Vier factoren spelen een rol in de relatie armoede, schulden en gezondheid: materiele factoren, psychologische mechanismen, gedragsfactoren en een slechte gezondheid. Lees meer in Feiten en cijfers over de relatie tussen armoede en gezondheid.

Armoede en leefstijl

Mensen met een laag inkomen roken meer, hebben vaker overgewicht en voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijn dan mensen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens (volksgezondheidenzorg.info). Daarnaast lopen jongeren met een lage opleidingsachtergrond, schooluitval en een beperkt toekomstperspectief, een hoger risico op een onbedoelde zwangerschap of jong ouderschap. In de verschillende gezondheidsthema's van deze site leest u meer informatie over de relatie tussen armoede en leefstijl.

Zorg voor samenhang in de aanpak en voorkom een vicieuze cirkel

Iemands gezondheid wordt beïnvloed door veel factoren. Een samenhangende aanpak is extra belangrijk voor mensen met geldzorgen, schulden of armoede. Juist zij ervaren problemen op verschillende gebieden, zoals leefstijl, psychische gezondheid en participatie. Deze problemen kunnen elkaar versterken waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Een samenhangende aanpak heeft hier aandacht voor. Daarnaast draagt een aanpak gericht op armoede, schulden en gezondheidsproblemen ook bij aan een effectievere aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals re-integratie van mensen uit de bijstand, gezond opgroeien, inburgering van statushouders, en het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Lees meer over de aanpak.

Gezond in...

Gezond in… is het stimuleringsprogramma uitgevoerd door Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. en Platform 31 dat GIDS Gezondheid In De Stad -gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten. Op www.gezondin.nu vindt u meer informatie, instrumenten en mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en goede voorbeelden.

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , Kenniscentrum Sport &Bewegen, Trimbos-Instituut, Voedingscentrum, SOA Aids Nederland, en Rutgers en gebruikers en experts op het gebied van armoede.