Voor het maken van effectief jeugdbeleid heeft u cijfers en feiten nodig. Door de regionale of lokale situatie rondom jeugd in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en doelgroepen kiezen.


Demografie

In Nederland leven ongeveer 3,8 miljoen kinderen en jongeren (0 tot 20 jaar); dat is 21% van de totale Nederlandse bevolking. Dit percentage is over de jaren fors afgenomen: tussen 1970 en 2020 daalde het percentage 0-19-jarigen van 36% naar 22%. Lees meer op vzinfo.nl

 

Ervaren gezondheid en leefstijl

Veruit de meeste kinderen en jongeren tot en met 17 jaar ervaren hun eigen gezondheid als (zeer) goed. Wel voelt bijna de helft van de jongeren zich (zeer) vaak gestrest, onder andere door huiswerk/school. Een kwart van de middelbare scholieren ervaart psychosociale problemen, zoals emotionele en gedragsproblemen of problemen met leeftijdsgenoten. Een op negen 12- tot 25-jarige meisjes heeft ooit seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Meer dan de helft van de kinderen tot 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijnen. Van de jeugd 4 tot en met 17 jaar heeft 16% overgewicht. Van alle middelbare scholieren (12 tot en met 16 jaar) heeft

  • bijna de helft ooit alcohol gedronken;
  • bijna één op de tien ooit cannabis gebruikt;
  • Bijna één op de vijf ooit gerookt.

Meer cijfers en feiten over de mentale gezondheid en leefstijl van kinderen en jongeren vindt u bij de afzonderlijke gezondheidsthema’s:


Risicogroepen

Sommige kinderen en jongeren hebben een verhoogd risico op problemen bij gezond, prettig en veilig opgroeien:

Kinderen en jongeren in een kwetsbare gezinsomgeving, zoals:

  • Eenouder gezinnen
  • Gezinnen waar kinderen opgroeien in armoede
  • Kwetsbare ouders, zoals ouders met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of relatieproblemen
  • Ouders met gebrekkige opvoedvaardigheden, bijvoorbeeld doordat ze onveilig gehecht zijn met hun kind.

Kinderen met:

  • een zwakke intelligentie en taalontwikkeling
  • psychische problemen, gedragsproblemen of een psychische stoornis
  • problemen in cognitieve functies zoals verwerken van signalen van straf en beloning, of in regulatie van eigen emoties en gedrag.


Meer informatie