We willen allemaal dat kinderen zo gezond, prettig en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd al in de jeugd te voorkomen of uit te stellen.

 

Wat u kunt doen

Als gemeente kunt u de gezondheid van kinderen en jongeren versterken door in te zetten op:

  • Thuis: versterk het opvoedkundig klimaat en voorkom erger bij risicosituaties, zoals armoede en opvoedingsproblemen.
  • Kinderopvang en school: een gezond en veilig klimaat draagt bij aan het sociaal-emotioneel welbevinden en een gezonde leefstijl van kinderen en leerlingen. De programma's Gezonde School en Gezonde Kinderopvang helpen structureel te werken aan een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.
  • Vrije tijd: zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving door voldoende en toegankelijke recreatievoorzieningen, en een veilige en gezonde woon-, speel-, sport- en recreatie-omgeving. U kunt organisaties hierbij (financieel) ondersteunen.

 Alle partijen die zich bezighouden met jeugd en gezin moeten goed samenwerken, met de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) als centrale organisatie.
Het gaat dan bijvoorbeeld om professionals uit de geboortezorg, school en recreatie, JGZ en jeugdzorg, maar ook ouders en verzorgers. 

 

Welke doelen stelt u, en wat heeft prioriteit?

  • Stel vast welke problemen de meeste prioriteit hebben en op welke groep(en) jeugdigen u zich wilt richten. Als gemeente richt u zich vaak op dezelfde risicogroepen en thema’s als de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), zorgverzekeraars en/of de zorg- en welzijnsprofessionals in uw gemeente. Stel de prioriteiten en doelen daarom samen met hen vast.
  • Betrek ook de (ouders van) kinderen en jongeren bij het opstellen van doelen en prioriteiten, want zij zijn degenen die het beste weten wat ze nodig hebben en hoe ze benaderd willen worden.
  • Formuleer daarna doelen die u met uw beleid of aanpak wilt bereiken. Kijk hoe u kunt aansluiten bij de landelijke kaders, zoals het Preventie-akkoord of de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) Preventie-agenda, of het programma Kansrijke Start. Kijk ook of u kunt aansluiten bij andere beleidsdomeinen die van invloed zijn op het gezondheidsprobleem.

 

Meer informatie

Organisaties met informatie over jeugd(gezondheid):

Hoe u het beste aan de slag kunt gaan met het maken van beleid vindt u onder 'Integraal werken':