Wilt u een effectief overgewichtbeleid maken? Dan heeft u cijfers en feiten nodig. Aan de hand daarvan kunt u prioriteiten stellen voor uw beleid en bepalen wat uw doelgroepen zijn.

 

Wijkgezondheidsprofiel maken

Met een wijkgezondheidsprofiel ziet u via feiten en cijfers wat de gezondheidssituatie is en hoeveel overgewicht er is in een wijk. Daarmee kunt u doelstellingen voor uw beleid bepalen en onderbouwen. Zo kunt u gerichter en in samenhang interventies inzetten en monitoren wat de resultaten zijn van het lokale beleid. 

Wilt u een wijkgezondheidsprofiel maken? Kijk dan op de pagina Bronnen voor het maken van een wijkgezondheidsprofiel. 

 

Overgewicht in Nederland

Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders heeft matig of ernstig overgewicht (obesitas). Bijna 15% heeft van de volwassenen heeft ernstig overgewicht (obesitas). Deze aantallen zijn sinds de jaren 90 alleen maar gestegen. Het percentage volwassenen met overgewicht is het laagst in GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-Regio Amsterdam (40,1%) en het hoogst in GGD regio Zuid-Limburg (54%).

Lees meer cijfers en feiten over overgewicht op Volksgezondheidenzorg.infoBekijk ook de regionale verschillen in overgewicht.

 

Risicogroepen

Laagopgeleiden vormen de belangrijkste risicogroep. Overgewicht en obesitas komen bij deze groep vaker voor dan bij hoogopgeleiden. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.  

Lees meer over overgewicht en obesitas naar opleidingsniveau. De cijfers zijn onderverdeeld naar geslacht en leeftijd.

Overgewicht komt het meest voor bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. 

  • Kinderen tot 18 jaar: 25 % in 2018
  • 18- tot 25-jarigen: 24% in 2018 

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben ook vaker ernstig overgewicht dan jongeren zonder migratieachtergrond. Overgewicht komt bij meisjes en jongens ongeveer evenveel voor.

Ongeveer 61% van de 65-plussers heeft overgewicht. De toename in gewicht gaat door na de leeftijd van 60 jaar en loopt door tot 74 jaar. Vooral bij mensen die met pensioen zijn gegaan na een actieve baan nemen lichaamsgewicht en middelomtrek toe. Deze groep zal tot 2025 sterk groeien.

 

Meer informatie


Oorzaken en gevolgen

Er zijn meerdere oorzaken voor overgewicht en obesitas. De belangrijkste redenen zijn: 

  • te hoge energie-inname via voeding 
  • te weinig lichamelijke activiteit. 

De leefomgeving en maatschappij nodigen de laatste jaren steeds meer uit tot veel eten en weinig bewegen. Dit komt bijvoorbeeld door: 

  • ontbreken van recreatieve ruimte: dit kan ervoor zorgen dat kinderen en volwassen minder bewegen. 
  • weinig slaap kan invloed hebben op iemands eetlust en mogelijk daardoor op lichaamsgewicht. Hier zijn aanwijzingen voor, maar een precieze verklaring is er nog niet. 
  • Mensen met gezondheidsproblemen (zowel fysiek als psychisch
  • Hoge kosten binnen de gezondheidszorg
  • Hoge druk op de zorg
  • Indrecte maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door ziekteverzuim

 

Meer informatie