De gecombineerde leefstijlinterventie wordt sinds 2019 onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Met deze leefstijlinterventie werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen.

Waaruit bestaat een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie ) die vergoed wordt uit de basisverzekering krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

De interventie bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Wie kan aan de interventie deelnemen?

De volgende mensen komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit de basisverzekering:

  • Volwassenen met overgewicht (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ≥ 25 kg/m2)  en een extra risicofactor (risicofactoren voor Hart en Vaatzieken, Diabetes Mellitus Type 2 of slaapapneu of artrose)
  • Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2).
  • Volwassenen met voldoende motivatie om deel te nemen aan een twee jaar durend programma.

Voor meer informatie over de inclusiecriteria: NHG Standaard Obesitas en de Zorgstandaard Overgewicht Nederland.

Wie mag naar een GLI verwijzen?

Deelname aan een vergoede gecombineerde leefstijlinterventie is alleen mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. Het verschilt per zorgverzekeraar welke medische specialisten zij accepteren als doorverwijzer. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Als een medisch specialist iemand verwijst naar de interventie, is het nodig afspraken te maken met de huisarts van de deelnemer. Bijvoorbeeld over wie het aanspreekpunt is voor de interventieaanbieder.
Lees hier meer over in het Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie van Zorginstituut Nederland.

Is aanvullende zorg mogelijk?

Bij mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico komt vaak co-morbiditeit voor die leidt tot extra zorgvragen. Daarom is het van belang dat de verwijzend huisarts of medisch specialist vaststelt of er indicaties zijn voor aanvullende zorg op het programma. Denk bijvoorbeeld aan een specialistisch dieetadvies. Of als er sprake is van een deelnemer met een inspanningsbeperking.  
Lees hier meer over in het Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie van Zorginstituut Nederland.

Welke programma's worden vergoed?

Op dit moment worden in Nederland 4 erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering:  

Wilt u de 4 erkende vergoede gecombineerde leefstijlinterventies vergelijken? Klik dan door naar de tabel waarin de verschillende eigenschappen van de erkende GLI's naast elkaar zijn gezet.

Wie kan de interventie aanbieden?

Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de vergoede gecombineerde leefstijlinterventie geven. U moet hiervoor competenties hebben op het niveau van een HGBO opgeleide leefstijlcoach. Waar nodig dient een aanbieder aanvullende competenties te verwerven die nodig zijn voor deze leefstijlinterventie. Een aanbieder kan de interventie alleen geven, maar kan die ook in samenwerking met anderen aanbieden.

Bent u op zoek naar potentiële aanbieders in uw omgeving? Bekijk hiervoor deze interactieve kaart of de tabel geregistreerde aanbieders.

Hoe kunt u de leefstijlinterventie aanbieden?

Als u een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden vanuit de basisverzekering is het nodig dat u onderstaande stappen doorloopt:

Als u een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden, moet u een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebben gevolgd en geregistreerd zijn in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Meer informatie hierover vindt u bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Als diëtist, fysiotherapeut of oefentherapeut heeft u een aantekening “leefstijlcoach” nodig in een paramedische register (NVD)KNGF of VvOCM). Erkende opleidingen kunt u vinden op de websites van deze beroepsverenigingen.

Voordat u een gecombineerde leefstijlinterventie aanbiedt, neemt u contact op met de eigenaar van een erkend programma. De eigenaar stelt eisen aan de aanbieder rond scholing en licentie. Hier zijn (mogelijk) kosten aan verbonden. 

Het is belangrijk dat u als aanbieder een contract heeft met een zorgverzekeraar omdat u anders geen kosten van de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie  kunt declareren. Neem hiervoor eerst contact op met een zorgverzekeraar dat het programma aanbiedt waar u eerder een licentie voor heeft aangevraagd. Zorgverzekeraars maken voor de GLI bij voorkeur contractafspraken met zorggroepen. Vervolgens maakt de zorggroep afspraken met u als GLI-aanbieder Een direct contract tussen zorgverzekeraar en GLI-aanbieder is ook mogelijk.

Als u bovenstaande stappen heeft doorlopen, stuurt u gegevens in voor de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie -Monitor. Dit is een meetinstrument dat de basis vormt voor evaluatieonderzoek naar de GLI. De GLI-Monitor bevat gegevens van deelnemers en gegevens van de behandelgroep geregistreerd en geeft inzicht in bereik, aanbod en (kosten)effectiviteit.

GLI-aanbieders registreren ten minste op 3 meetmomenten: start behandelfase, na afloop behandelfase en na afloop onderhoudsfase. Het GLI-register faciliteert deze registratie en wordt in het najaar van 2020 gelanceerd. GLI-aanbieders worden hierover geïnformeerd via hun beroepsverenigingen en de interventie-eigenaren.

Meer lezen over de GLI?

  • Wilt u effectief aan de slag met een gecombineerde leefstijlinterventie voor behandeling van overgewicht bij volwassen? Lees dan het Wat werkt dossier over samen effectief aan de slag in uw gemeente.
  • In de factsheet GLI voor de huisartsen van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en partners vindt u veel praktische informatie over de inzet van een gecombineerde leefstijlinterventie.
  • Bekijk succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Bijvoorbeeld het implementatiemodel van healthyLIFE

Vragen?

Vragen over erkenning van uw gecombineerde leefstijlinterventie, mailt u naar gezondleven@rivm.nl

Meer info? 

Wilt u meer weten of advies over de lokale toepassing van de gecombineerde leefstijlinterventie? Mail: 

Dieuwke Schokker
 Adviseur Kwaliteit interventies (a.i.)