Aan de slag met overgewichtpreventie? Op deze pagina vindt u een overzicht van aanbevolen interventies op dit thema, ook voor verschillende doelgroepen. Daarnaast lichten we een aantal erkende interventies uit en geven we inzicht in wat werkt bij de preventie van overgewicht. Hulp nodig bij het kiezen van interventies? Bekijk dan het stappenplan interventie kiezen.

Ga direct naar het Interventieoverzicht overgewicht.

 

Relevante interventieoverzichten overgewicht

Bekijk ook het overzicht van interventies die zich richten op jeugd met overgewicht.

Bekijk ook de voedings- en beweeginterventies voor verschillende doelgroepen die bij overgewichtpreventie relevant zijn:

 

Internationaal overzicht

Er zijn ook internationale interventies die u kunt gebruiken. Het Centre for Training and Reseach Translation van het CDCCenters for Disease Control and Prevention Health Promotion and Disease Prevention in Amerika biedt een overzicht van strategiëen en interventies voor de effectieve aanpak van overgewicht en obesitas.

Bekijk de interventies op de website van Center TRT

Voorbeeld: X-Fittt 2.0

X-Fittt 2.0  is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl, met specifieke aandacht voor mensen met een lager inkomen. Doel is om volwassenen met een lage sociaaleconomische status (SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ) en een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl.

Voorbeelden: Lekker in je Lijf en Cool2Bfit

Lekker in je Lijf is een beweegprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een fysiotherapeut gedurende achttien weken in een groep bewegen. Aanvullend geeft een diëtist voorlichting over gezonde voeding en wordt aandacht besteed aan gedragsverandering en de doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod. Het programma is bedoeld voor mensen met overgewicht en een laag inkomen. De kosten voor het programma worden volledig vergoed vanuit de Gemeentepolis bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

De interventie Cool 2B Fit  richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd 8 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond voedingspatroon is. Het doel hierbij is dat deze kinderen een gezond(er) gewicht krijgen en weer lekker in hun vel komen te zitten. Cool 2B Fit is een multidisciplinaire interventie waarbij gefocust wordt op drie pijlers: voeding, beweging en gedrag. Hierbij werken veel professionals, zoals de gezondheidszorgpsycholoog, diëtiste, kinderfysiotherapeut en de sportinstructeur, die om het kind heen staan met elkaar samen. Ook de ouders van kinderen worden intensief betrokken bij de interventie. Cool 2B Fit  is erkend op het niveau ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ voor het hoofddoel BMIBody Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. en het subdoel conditie.

 

Wat werkt bij voeding- en beweeginterventies?

TNONederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek onderzocht welke elementen u in welke combinatie kuant inzetten bij de opzet van een beweeg- en voeding interventie. Een goede combinatie voor het opzetten van een beweeg-of voedingsinterventie is bijvoorbeeld:

  • Geef informatie over de link gedrag-gezondheid
  • Geef informatie over de voor- en nadelen van de actie
  • Gebruik afspraken na afloop van de interventie

Lees meer over de juiste combinatie van elementen voor voeding- en beweeginterventies in de factsheet van TNO.