Mensen in overleg in vergaderzaal

Wilt u sparren over valpreventie in uw gemeente? Of bent u op zoek naar passende interventies voor valpreventie? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en VeiligheidNL bieden hiervoor ondersteuning aan gemeenten en GGD ’en.  

Valpreventieve beweeginterventies

Welke interventies of activiteiten kunt u als gemeente inzetten voor valpreventie? Er zijn drie valpreventieve beweeginterventies bewezen effectief, die zich richten op het beperken van risicofactoren voor vallen: