Aan de slag? Kijk vooral hoe u kunt aansluiten bij al lopende programma’s in uw gemeente of wijk. Gebruik waar mogelijk erkende interventies. Dit zijn goed onderbouwde en effectieve interventies waarmee u kunt werken aan gezonde en vitale oudere worden.

inhoud CTA direct naar interventieoverzicht ouderen

Meer weten over erkende interventies?

Meer weten over erkende interventies? 

Lees de vragen en antwoorden over leefstijlinterventies. 

Interventies kiezen

Hulp nodig bij het kiezen van interventies? Bekijk dan het stappenplan interventie kiezen. 

Voorbeeld: GRIP & GLANS

De GRIP & GLANS groepscursus is een cursus voor vrouwen vanaf 50 jaar die een tekort aan welbevinden (‘glans’) en zelfmanagementvaardigheid (‘grip’) ervaren. De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Deelnemers ontdekken wat ze belangrijk vinden voor hun eigen welbevinden en hoe daar zelf (weer) grip op te krijgen.

Voorbeeld: Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een programma voor zelfstandig wonende ouderen met een laag opleiding- en/of inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar met als doel het bevorderen van gezond ouder worden. De nadruk ligt op het behoud van de fysieke conditie, het ontwikkelen van veerkracht en het stimuleren van sociale vaardigheden om contacten te kunnen leggen.

Voorbeeld: Welzijn op Recept

Welzijn op recept is voor volwassenen met psychosociale problemen die regelmatig bij de huisarts komen. Een zorgverlener verwijst de patiënt naar een 'welzijnsarrangement' van de welzijnsorganisatie. Dit bestaat uit interventies die het welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Deelname helpt de psychosociale klachten te verminderen en de mentale gezondheid te verbeteren.

Andere databanken

Bekijk ook de databank van Movisie, Vilans en Kenniscentrum Sport & Bewegen om daar erkende interventies te vinden voor deze doelgroep. U vindt daar interventies op het gebied van welzijn, participatie en sociale zorg, op het gebied van ouderenzorg, beweegprogramma’s.