Bekijk hieronder voorbeelden van hoe de gemeenten Amsterdam en Den Haag activiteiten voor ouderen hebben ingezet.

Gezond en Gelukkig oud in Tilburg

Sinds 2020 werkt de Gemeente Tilburg met een integrale aanpak aan het project Gezond en Gelukkig oud in Tilburg (GGOUD). Behalve samenwerking met partners vanuit zorg, welzijn en wonen is er verbinding met openbaar vervoer, verkeersveiligheid, sport en bewegen, inrichting openbare ruimte en hittebestrijding. De gemeente richt zich op vier thema’s:

  1. het verzilveren van de derde levensfase
  2. geschikte en passende woningen voor ouderen in een fijne leefomgeving
  3. een woon- en zorginfrastructuur die zelfstandigheidsbehoud ouderen ondersteunt
  4. maatwerk t.b.v. diversiteit ouderen

Om dit te realiseren is er een samenwerkingsagenda en zijn diverse projecten in uitvoering. Meer hierover leest u in Gezond en gelukkig oud in Tilburg (op Tilburg.nl).

Den Haag seniorvriendelijke stad

Met het actieprogramma Den Haag, seniorvriendelijke stad stad wil de gemeente, samen met de ouderen en andere initiatiefnemers, bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. Het stimuleren van vitaliteit ziet de gemeente als belangrijke voorwaarde om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en om eenzaamheid tegen te gaan.