Om de vicieuze cirkel van werkloosheid en ziekte te doorbreken hebben zorgverzekeraars en arbeidsbureaus in Duitsland hun krachten gebundeld. Hun doel is werkzoekende personen beter te bereiken met preventie en gezondheidsbevordering, en zo hun kwaliteit van leven en het arbeidsperspectief te vergroten. Zorgverzekeraars in Duitsland zijn wettelijk verplicht om zeven euro per verzekerde aan gezondheidsbevordering en preventie te besteden. Een van de groepen waar Duitsland zich op richt zijn langdurig werklozen. Werklozen in Duitsland zijn vaker en langer ziek, maar maken relatief weinig gebruik van het bestaande aanbod aan preventieve gezondheidsinterventies.

Werkwijze

Er zijn specifieke, preventieve interventies ontwikkeld voor langdurig werklozen. Deze richten zich op stressmanagement in combinatie met gezonde voeding en bewegen (‘JobFit’) of het aanleren van sociale vaardigheden, constructief denken, en systematisch plannen (‘AktivA’). De interventies worden vergoed door de sociale zorgverzekeraars.

Als vast en integraal element van het gesprek bij het arbeidsbureau worden werkzoekenden op dit aanbod gewezen en aangemoedigd er gebruik van te maken. De arbeidsconsulenten volgden een korte training om de interventies bespreekbaar te maken. In de gesprekken motiveren de arbeidsconsulenten de doelgroep om deel te nemen aan de lokale reguliere preventieactiviteiten.

In de zomer van 2018 is deze aanpak bij 130 arbeidsbureaus toegepast. Het doel is om de aanpak in alle 400 arbeidsbureaus in Duitsland uit te voeren.

Effect

De effecten zijn vooralsnog gebaseerd op ervaringen met een pilot in zes arbeidsbureaus in verschillende regio’s in Duitsland. Werkzoekenden waardeerden de aanpak van de consulenten en vonden de interventies deels behulpzaam bij hun pogingen terug te keren in het arbeidsproces. Vooral de cursussen stressmanagement hadden een aantoonbaar positief effect op het mentaal functioneren.

Een bijkomend effect is dat er nu een sterke samenwerking is op landelijk niveau tussen het nationale agentschap voor werkgelegenheid en koepelorganisaties van lokale overheden.

Toepasbaarheid in Nederland

In Nederland zijn er ook erkende interventies (‘Bewegen werkt’) voor langdurig werklozen maar deze worden vaak op projectbasis uitgevoerd. Interessant is de planmatige wijze waarop de Duitse arbeidsbureaus langdurig werklozen motiveren om deel te nemen aan de gezondheidsbevorderende interventies.

Meer informatie