Het Beteenbellabbet-project in Zweden keek naar manieren om de keuze van mensen in een supermarkt te beïnvloeden door aanpassingen in de omgeving. Het verminderen van de vleesconsumptie is een belangrijke maatregel om de klimaatdoelstellingen te behalen en levert ook gezondheidswinst op. Gedrag van mensen is echter niet eenvoudig te veranderen. Veelbelovend lijken maatregelen die mensen een duwtje in de goede richting geven (nudging).

Werkwijze

Drie typen van nudges werden uitgetest in 26 supermarkten in Stockholm. De eerste twee richten zich op het beïnvloeden van de omgeving van de supermarkt:

  1. Gekleurde voetstappen op de vloer die leidden naar een duurzamere keuze
  2. Vervanging van producten door wortels en bonen direct naast de vleesvitrine.
  3. Informatie in de vorm van informatieborden op de plek waar mensen besluiten maken over hun aankopen. Bijvoorbeeld: ‘Gebruik voor je spaghetti een bolognese saus met wortels en bonen en er blijft meer voeding over mensen voor in de rest van de wereld. Dat is beter voor jouw gezondheid, de dieren en de planeet’.

Resultaten

Er is vooral gekeken naar de verkoopcijfers om na te gaan of de maatregelen invloed hadden op de keuze van de bezoekers. Uit de verkoopcijfer bleek dat consumptie van wortels en bonen steeg door de maatregelen. In dit onderzoek kon niet worden aangetoond dat de vleesconsumptie verminderde. Daar is meer onderzoek voor nodig.

Toepasbaarheid in Nederland

Binnen de JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst)-gemeenten wordt al samengewerkt met supermarkten om gezonde voeding te promoten en overgewicht terug te dringen. Dit voorbeeld biedt gemeenten de kans om ook te voldoen aan duurzaamheidsdoelen en tegelijkertijd te werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen (minder vlees is goedkoper).

Meer informatie