Wilt u op lokaal niveau aan de slag met alcoholbeleid? Dan is het belangrijk om te bepalen op welke doelgroepen u zich wilt richten. En welk gedrag u wilt aanpakken.

 

Wat bereikt u?

Met alcoholbeleid kunt u gezondheids- en welzijnswinst boeken. Mensen zijn langer gezond en leven langer, dit verlaagt ook de maatschappelijke kosten. Met goed alcoholbeleid vermindert u:

 • huiselijk geweld
 • overlast in het uitgaansleven
 • problemen door verslaving
 • studievertraging en arbeidsverzuim
 • vandalisme
 • (verkeers)ongevallen

Het gebruik van alcohol kost de samenleving 2,3 tot 2,9 miljard euro per jaar. Ruim 1% van de totale zorgkosten zijn het gevolg van alcoholgebruik. Maatregelen die veel besparingen opleveren zijn:

 • beschikbaarheid van alcohol beperken
 • verbod op reclame en sponsoring

 

Doelen bepalen

Start met het maken van een lokale probleemanalyse. Daarmee kunt u bepalen waarop u zich wilt richten. Zo’n analyse geeft u namelijk inzicht in de actuele lokale problematiek. Ook ziet u waar een aanpak het hardst nodig is.

De beleidsfocus kan bijvoorbeeld de volgende speerpunten hebben:

 • Jongeren onder de 18 jaar: geen alcoholgebruik bij deze groep (NIX18);
 • Leeftijdsgroep tot 24 jaar: voorkomen en terugdringen van bingedrinken en dronkenschap;
 • Ouderen of in het geval van zwangerschap: voorkomen en terugdringen van drinken onder deze risicogroepen;
 • Uitgaansleven of sportkantines: terugdringen van drinken in deze omgevingen.

Met de beleidsfocus en de lokale probleemanalyse stelt u doelen die u wilt bereiken. Formuleer deze doelen zo realistisch mogelijk, zodat u ze kunt halen binnen de beleidsperiode. Stel hierbij de volgende vragen: wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn?

   

  Voorbeelden van doelen

  Werk uw beleidsdoelstellingen zo uit dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART Een doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…) zijn. Ook moeten ze binnen de lokale context passen.

  Lees meer tips over prioriteiten en doelen.

  U kunt bijvoorbeeld de onderstaande doelstellingen gebruiken en invullen voor uw gemeente.  

  Begin 2025 is het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat geprobeerd heeft alcohol te kopen gedaald. 

  • Bij 15-jarigen van …% naar …% 
  • Bij 16-jarigen van …% naar …%
  • Bij 17-jarigen van …% naar …%

  Begin 2025 is het percentage jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken gedaald. 

  • Bij 15-jarigen van …% naar …%
  • Bij 16-jarigen van …% naar …% 
  • bij 17-jarigen van …% naar …%

  Begin 2025 is het percentage jongeren tussen 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest gedaald.

  • Bij 15-jarigen van …% naar …%
  • Bij 16-jarigen van …% naar …% 
  • Bij 17-jarigen van …% naar …%

  Begin 2025 is het percentage jongeren tussen 15 en 18 jaar dat van ouders niet mag drinken gestegen. 

  • Bij 15-jarigen van …% naar …%
  • Bij 16-jarigen van …% naar …%
  • bij 17-jarigen van …% naar …%

  Begin 2025 is …% van het aantal scholen voor voortgezet onderwijs geheel alcoholvrij.

  • Begin 2025 is de naleving van het niet schenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap in de horeca gestegen van …% naar …%.

  • Begin 2025 is de naleving van het niet toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de horeca gestegen van …% naar …%.

  • Begin 2025 is het percentage jongeren tussen de 18 en 24 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest gedaald van …% naar …%.

  • Begin 2025 is het aantal jonge mensen onder de 25 jaar dat het afgelopen jaar is opgenomen met een alcoholvergiftiging gedaald van … naar...%.
  • Begin 2025 is het aantal personen dat alcohol drinkt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding , gedaald van … naar …%.

  • Begin 2025 is het aantal 55-plussers dat problematisch alcohol drinkt, gedaald van … naar …%.

  • Begin 2025 is het aantal mensen dat overmatig of zwaar drinkt in wijk X en Y teruggebracht van … naar …%.

  • Begin 2025 is het aantal jongeren dat in keten drinkt, afgenomen van …% tot …%.
  • Begin 2025 is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in sportkantines gestegen van …% naar …%.

  • Begin 2025 is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in de horeca gestegen van …% naar …%.

  • Begin 2025 is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop op evenementen gestegen van …% naar …%.

  • Begin 2025 is in alle sportkantines de tap gesloten tijdens jeugdwedstrijden.

  • Begin 2025 is overlast en geweld in het uitgaansgebied als gevolg van alcoholgebruik afgenomen van …% tot …%.

  • Begin 2025 is het geven van alcohol door volwassenen aan jongeren onder de 18 jaar tijdens de jaarlijkse kermis, gedaald van …% tot …%.

  • Begin 2025 is het aantal alcohol gerelateerde problemen in gebied X of op tijdstip Y (op basis van politieregistraties) verminderd van …% tot …%.

  • Begin 2025 heeft …% van de leidinggevenden van alle op jongeren gerichte horeca een training ‘Verantwoord alcohol schenken’ gevolgd.

  • Begin 2025 worden barmedewerkers van …% van de evenementen tijdens de briefing van tevoren gewezen op de alcoholwetgeving.

   

  Meer informatie