Bekijk drie voorbeelden van interventies die zijn ontwikkeld met behulp van planmatige aanpak

Lang Leve de Liefde

1040905Pubers_met_fiets

Lang Leve de Liefde is een lesmethode die planmatig is ontwikkeld en al vele jaren op scholen wordt gegeven. De methode ondersteunt leerlingen in hun seksuele ontwikkeling. Daarnaast is het bedoeld om te voorkomen dat leerlingen te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)’s. Leerlingen die voorlichting kregen via het huidige materiaal van Lang Leve de liefde, wisten in vergelijking met scholieren die gangbare voorlichting kregen, meer over aids Acquired immune deficiency syndrome (aids) (Acquired immune deficiency syndrome (aids)) en soa. Ook hadden zij meer vertrouwen dat het hun zou lukken om een condoom te gebruiken, en waren ze vaker van plan dit ook in de toekomst te doen.

Bij een eerdere versie van het lespakket was van deze planmatige aanpak geen sprake en uit onderzoek blijkt dat het nu planmatig ontwikkelde lesmateriaal effectiever is dan het vorige.

De interventie-eigenaren hebben de oorzaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren onderzocht. Vervolgens hebben ze een keuze gemaakt in een aantal gedragsfactoren die ze willen beïnvloeden. Tijdens de ontwikkeling werkten de interventie-eigenaren samen met de doelgroep en intermediairs.

Thuis Onbezorgd Mobiel

Thuis Onbezorgd Mobiel is een preventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd risico op vallen. Het programma is op een planmatige manier uitgewerkt, in samenwerking met lokale partners. Uit onderzoek blijkt dat mensen die aan het programma meedoen minder vaak vallen en dat ze meer kracht en balans ervaren. Ook geven deelnemers aan dat hun gezondheid is verbeterd en dat ze beter in hun vel zitten.

SuperFIT

SuperFIT heeft als doel dat peuters gezonder eten en meer bewegen. De aanpak richt zich op verandering van de fysieke, sociale en beleidsmatige omgeving van de kinderopvang. Het programma betrekt zowel professionals in de kinderopvang als ouders. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen minder zoete dranken drinken en dat peuters meer gaan bewegen. Een belangrijke bevinding omdat we weten dat kinderen op deze jonge leeftijd hun eet- en beweeggewoontes vormen. Ook is het gewicht van peuters van 2-4 jaar voorspellend voor het gewicht op latere leeftijd.