Met een goede handleiding verbetert u de overdraagbaarheid en borgt u de kwaliteit van uw interventie. In een handleiding beschrijft u hoe iemand anders de interventie kan uitvoeren. Naast de concrete activiteiten geeft u de organisatorische en contextuele randvoorwaarden weer.  Zo blijft de uitvoering van de interventie zoals u die bedoelt.

Wat hoort er in de handleiding?

Een handleiding bevat:

 • Een beschrijving van de doelen en de doelgroep.
 • Een beschrijving van de inhoud van de verschillende activiteiten (zoals voorbereiding, werving, inhoud en opzet van de verschillende onderdelen).
 • Een beschrijving van randvoorwaarden voor de uitvoering (zoals creëren van draagvlak, mogelijkheden tot samenwerking).
 • Een korte beschrijving van de theorie of het model waarop de aanpak van de interventie gebaseerd is.  
 • Informatie over de taken: wie doet wat?
 • De vaardigheden en/of opleiding die nodig zijn voor de uitvoering.
 • Een beschrijving van hoe u de kwaliteit van de uitvoering bewaakt.
 • De tijds- en kosteninvestering.

Gebruik het format voor een goede handleiding

Lees de publicatie 'Hoe schrijf ik een handleiding' van het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies. Dit is een schrijfwijzer vol tips, voorbeelden en alles wat u moet weten om uw interventie schriftelijk overdraagbaar te maken. En gebruik het bijbehorende format om uw handleiding te schrijven. De publicatie en het format download u via Movisie.nl.

Tips voor als u aan de slag gaat met de handleiding

 • Beschrijf ook praktijkvoorbeelden en ervaringen. Dat helpt de uitvoerder om in te schatten hoe de interventie bij een doelgroep aansluit.
 • Denk aan de werkzame elementen. Het kan zijn dat iemand je interventie wil inzetten en deels wil aanpassen. Geef daarom aan welke onderdelen van de interventie zorgen voor een succesvol resultaat en absoluut overeind moeten blijven.
 • Besteed aandacht aan de vormgeving. Met een goede vormgeving is ook een uitgebreide handleiding nog overzichtelijk.
 • Test de handleiding uit. Zo heeft een eigenaar de handleiding van hun interventie uitgetest in ROC Regionaal opleidingscentrum (Regionaal opleidingscentrum)-klassen en die met de feedback van leerlingen en docenten aangepast.