Het verzamelen van gegevens voor een gezondheidsprofiel is veel werk. Wij zetten voor je op een rij welke bronnen je kunt raadplegen.

 

Bronnen per thema

Je vindt deze databronnen weergegeven per thema en vervolgens per onderwerp binnen dat thema. De indeling sluit zoveel mogelijk aan bij de uitgangspunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Regiobeeld.nl en waarstaatjegemeente.nl  komen vaak naar voren als nuttige bron van cijfers. Beide bieden data voor het maken van een gezondheidsprofiel. Regiobeeld.nl onderscheidt zich van Waarstaatjegemeente.nl met cijfers die ook doorgetrokken zijn naar verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Betrek vooral ook de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) bij het maken van een gezondheidsprofiel. Zij hebben aanvullende data beschikbaar, bijvoorbeeld op wijkniveau. Daarnaast kan de GGD helpen bij het duiden van de cijfers.

Informatiebronnen met cijfers over bevolkingskenmerken
Onderwerp Bron
Bevolkingsomvang en -opbouw Bevolkings­ontwikkeling | Regiobeeld
Huishoudens Bevolkings­ontwikkeling | Regiobeeld
Sociaaleconomische positie