Het stappenplan voor een gezonde gemeente bestaat uit drie fasen. Ondanks de chronologische opbouw,  kent het geen strikt begin of eind. Het is een continu proces. In deze fase van de uitvoering gaat het er vooral om betrokken te blijven, de samenwerking en het draagvlak te onderhouden en om monitoring en borging.  

voorbereiden

Uitvoeren

Uitvoeren

Evalueren

Check: Hoe maak je een succes van de uitvoering?

Als je bij de uitvoering de onderstaande stappen doorloopt, vergroot je de kans op succes. Je hebt dan namelijk gezorgd voor:

 • Training en ondersteuning voor de professionals die de interventies uitvoeren.
 • Alle benodigde apparatuur en materialen.
 • Betrokken partijen, ook nu de uitvoering loopt en er tijd verstrijkt waarin iedereen druk is met andere zaken.
 • Monitoring van het proces, mét ruimte om problemen samen op te lossen en bij te sturen waar nodig.  
 • Het vieren van (tusssentijdse) successen!
 • Goede borging van de kwaliteit van de uitvoering.
Uitvoeren van gezondheidsbeleid

Het plan voor de uitvoering ligt klaar, je gaat van start. In deze fase is het belangrijk dat je:

 • Begint bij het begin. 
 • Betrokken blijft. Hou oog voor het draagvlak en de samenwerking en check of iedereen nog steeds dezelfde doelen voor ogen heeft. 
 • Monitort of de uitvoering goed verloopt, en dat je bijstuurt waar dat nodig is.
 • Dat je de kwaliteit van de uitvoering borgt voor later. 
   

Begin bij het begin

Je hebt professionals nodig die de interventie op de juiste manier kunnen uitvoeren. Denk hierbij ook aan je eigen netwerk. Hun training kan door middel van een  handleiding, maar een online of fysieke training brengt de informatie vaak meer tot leven. Samen een training volgen zorgt ook voor verbinding tussen de trainers. Dit maakt het makkelijker om contact te houden met elkaar waardoor eventuele problemen sneller kunnen worden opgelost.

Maak een overzicht van alle benodigde apparatuur en materialen. Denk hierbij aan checklists, computersystemen, applicaties, informatiefolders of materialen nodig voor de uitvoering. Zorg dat alle apparatuur aanwezig is en werkt, en dat alle materialen beschikbaar zijn.

Blijf betrokken

Naast de trainingen om professionals goed voor te bereiden op de uitvoering, is het belangrijk ook tijdens de uitvoering ondersteuning te bieden. Dit kan in de vorm van coaching, of  door een aangewezen meewerkend voorman of -vrouw. Je kunt intervisiebijeenkomsten organiseren om eventuele knelpunten snel te verhelpen en om informatie uit te wisselen over de voortgang. Voor alle partijen is het fijn wanneer er een vast aanspreekpunt is voor inhoudelijke vragen over de interventie.

Pak het communicatieplan er nog eens bij en zorg dat je goed in contact blijft met alle betrokkenen. Kijk nog eens naar onze informatie over hoe je de samenwerking ook voor de langere termijn kunt vormgeven. Maak ruimte voor het oplossen van problemen en het waar nodig bijsturen.  Vergeet vooral ook niet (tussentijdse) successen te vieren!

 

Monitor het proces en evalueer: hoe gaat het?

Bij een soepele uitvoering hoort ook tussentijds monitoren en evalueren. Loopt alles goed of zijn er hobbels op de weg die strak getrokken moeten worden? Vinger aan de pols houden betekent makkelijker kunnen bijsturen. Eerder heb je ook de verwachte belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht. Je hebt bedacht hoe je nadelen kunt opheffen en kansen kunt benutten. Zijn je verwachtingen uitgekomen? Zijn de bedachte acties succesvol of is extra of juist minder inzet nodig?

 

Borging

In het plan van aanpak heb je opgenomen hoe je je aanpak gaat borgen voor de toekomst. Vergeet niet hier tijdens de  uitvoering ook vorm aan te geven. We verwijzen hier nog even naar de informatie over het onderhouden van draagvlak en over het borgen van de kwaliteit van de uitvoering en goede kennisoverdracht.