Er zijn verschillende landelijke kaders voor sport en bewegen. Bijvoorbeeld het Nationaal Sportakkoord, de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en de Gecombineerde Leefstijlinterventie ( GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie )). Wilt u lokaal sportbeleid maken? Gebruik dan het landelijk beleid als handvat.

 

Nationaal Sportakkoord

Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit 6 thema’s:

 • inclusief sporten en bewegen
 • duurzame sportinfrastructuur
 • vitale sportaanbieders
 • positieve sportcultuur
 • van jongs af aan vaardig in bewegen
 • topsport die inspireert.

Het akkoord is gesloten door een samenwerking van de Rijksoverheid, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In veel gemeenten is het Nationaal Sportakkoord doorvertaald naar een lokaal sportakkoord.

 

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 legt de prioriteit bij vier gezondheidsvraagstukken:

 • gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving
 • gezondheidsachterstanden verkleinen
 • druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
 • vitaal ouder worden

Lees hoe u sport en bewegen kunt inzetten om bovenstaande gezondheidsvraagstukken aan te pakken en welke instrumenten daarbij helpen.

 

Overige wetgeving en afspraken

De Rijksoverheid wil mensen meer laten bewegen of deel laten nemen aan culturele activiteiten. Daarom kunnen gemeenten hier subsidie voor aanvragen bij het Rijk.

Zo’n 3.700 fte aan buurtsportcoaches, cultuurcoaches en andere lokale professionals werken in bijna elke gemeente, aan de volgende doelstellingen:

 • een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken.
 • lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen: gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, cultuur, onderwijs, (buitenschoolse) kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven
 • duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders of vrijwilligersorganisaties. Op het gebied van onder andere besturen, vrijwilligers en diversiteit.

De focus ligt altijd op het inzetten van sport, bewegen of culturele activiteiten als doel of als middel. Een andere focus is het verbinden van de sport- en cultuursector met andere domeinen.

Lees meer over de buurtsportcoachregeling op de website Allesoversport.nl.

Mensen met overgewicht komen in aanmerking om mee te doen aan een gecombineerde leefstijlinterventie. Deze wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. Deze interventies moeten de deelnemers helpen met het krijgen en houden van een gezonde leefstijl. Het lokale sportaanbod (inclusief de buurtsportcoach) speelt een belangrijke rol bij deze interventies.

Lees meer over gecombineerde leefstijlinterventies

Beleidsadvies door de werkgroep ‘Bewegen het nieuwe normaal’ aan het (nieuwe) kabinet hoe sporten en bewegen meer te integreren in ons dagelijks leven.