Er zijn verschillende landelijke kaders voor sport en bewegen. Bijvoorbeeld het Nationaal Sportakkoord, Het Gezond en Actief Leven Akkoord, de Brede SPUK regeling, de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie)). Wilt u lokaal sportbeleid maken? Gebruik dan het landelijk beleid als handvat.

 

Hoofdlijnen Sportakkoord II

Het hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt heeft drie ambities:

  • het versterken van het fundament van de sport,
  • het vergroten van het bereik van de sport
  • meer betekenis geven aan sport.

Het werkplan Sportakkoord II beschrijft voor zes verschillende thema’s op welke wijze het Hoofdlijnen Sportakkoord II uitgevoerd gaat worden. Voor elk thema zijn een aantal opgaven geformuleerd.    

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid

De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 legt de prioriteit bij vier gezondheidsvraagstukken:

  • gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving
  • gezondheidsachterstanden verkleinen
  • druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
  • vitaal ouder worden

Lees hoe u sport en bewegen kunt inzetten om bovenstaande gezondheidsvraagstukken aan te pakken en welke instrumenten daarbij helpen.

 

GALA

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, zorgverzekeraars en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid, sport en bewegen en sociale basis. De integrale aanpak van deze thema’s, zorgt voor een verbetering van de gezondheid van inwoners. Lees op Sportengemeenten.nl meer over het GALA en de verhouding tot andere programma’s.           

 

Nationaal Preventieakkoord 

Het Nationaal Preventieakkoord (2018) richt zich op een gezonde generatie in 2040 door het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Deze thema’s komen (direct of indirect) terug in verschillende programma’s in het GALA.                      

 

Brede SPUK

Vanaf dit jaar zijn het Hoofdlijnen Sportakkoord II, de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondergebracht in één brede specifieke uitkering: de Brede SPUK-regeling. Lees meer over het gebruik van de brede SPUK regeling bij Kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Figuur GALA

Bron: Gezond en Actief Leven Akkoord

 

 

Overige wetgeving en afspraken

De gezamenlijke ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gaan de komende jaren volop inzetten op het ondersteunen van mensen bij sporten, bewegen en cultuur. Zodat meer mensen gezonder, actiever en fitter worden. Gemeenten kunnen hier middelen voor aanvragen via de Brede SPUK. Hier is de Brede Regeling Combinatiefuncties in opgenomen.

In 2021 waren maar liefst 348 gemeenten, oftewel 99%, betrokken bij de Brede Regeling Combinatiefuncties. Overal in het land streven we naar bepaalde doelen, en daarbij stellen lokale gemeenten hun eigen specifieke doelstellingen op.

De doelen:

  • Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om de kwetsbare groepen die achterblijven in sport-, beweeg-, en cultuurdeelname;
  • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur, waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is;

Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede & schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities.

Een toelichting op de Brede Regeling Combinatiefuncties vindt u bij Kenniscentrum Sport en Bewegen

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie)) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen met gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Het programma richt zich op gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen. De GLI wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Lees meer over gecombineerde leefstijlinterventies

In 2022 is een Beweegalliantie opgericht bestaande uit een breed scala aan partijen. Deze alliantie verbindt partijen aan elkaar, schaalt initiatieven op en brengt obstakels en kansen in kaart. Op Beweegalliantie.nl leest u meer over de activiteiten van deze alliantie.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dat mogelijk te maken zet het IZA onder andere in op een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en het versterken van de sociale omgeving en zelfredzaamheid van mensen. Als onderdeel van het IZA richt de Coalitie leefstijl in de zorg zich op leefstijl als integraal onderdeel van de zorg.

Nederland beweegt

Met Nederland beweegt legt het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een basis voor het in beweging krijgen van meer Nederlanders. Er zijn drie actielijnen om het dagelijks bewegen van Nederlanders te stimuleren:

1. Het vergroten van aandacht en bewustwording voor het belang van bewegen en een beweegvriendelijke leefomgeving;

2. Het creëren van meer maatschappelijk initiatief voor bewegen via de Beweegalliantie;

3. Het vergroten van de inzet op een lokale/regionale aanpak van bewegen.

Lees meer in het rapport: Nederland Beweegt (Rijksoverheid.nl)