Inwoners betrekken bij uw gezondheidsbeleid is een belangrijke voorwaarde voor het slagen ervan. Maar hoe doet u dit op een goede manier? Op deze pagina willen wij u  laten zien hoe u inwoners kunt bereiken en betrekken bij uw sport- en beweegbeleid.

Betrek inwoners bij een Gezonde Gemeente

 

 

Deze pagina is nog in ontwikkeling. Daarom vindt u op dit moment  alleen een aantal voorbeelden en verwijzingen naar de Aanpak Gezonde Gemeente met algemene informatie over het betrekken van inwoners bij uw plannen. 

Voorbeelden van andere gemeenten

  • Lees hier hoe bewoners in Helmond betrokken worden om sportaanbod te verbeteren.
  • Lees hier hoe vluchtelingen-meiden worden betrokken bij de sport
  • Dit artikel gaat in op hoe je als gemeente een inclusief sportbeleid kunt maken (ism bewoners)

 

Aanpak Gezonde Gemeente