Gezond zijn en gezond blijven is een combinatie van persoonlijke kenmerken, sociale context en leefomgeving. Veel van deze factoren liggen buiten het domein gezondheid. Daarom werkt u voor een goed resultaat samen met mensen uit andere beleidsdomeinen. Op deze pagina vindt u enkele handvatten om deze samenwerking rondom sport en bewegen vorm te geven.

Werk samen aan een Gezonde Gemeente

 

De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) is aan zet om de gezondheid van inwoners te bewaken, bevorderen en beschermen. In de Brede Spuk-regeling krijgen zij ook een nadrukkelijke rol in het GALA. Maar een verbetering van bewegen en algemene gezondheid vraagt meer dan alleen de inzet van de GGD. Het vraagt ook van andere domeinen aandacht en focus. Denk naast het sociaal domein (inclusief armoede) bijvoorbeeld ook aan onderwijs en ruimtelijke ordening.

Het betrekken van die andere domeinen is nog niet zo eenvoudig. Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft enkele handvatten ontwikkeld hiervoor.

  • Wilt u weten welke elementen nodig zijn voor een goede samenwerking? Check de ‘Meedoen Meerkamp’.
  • Wilt u graag tips voor een samenwerking bij de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie (Gecombineerde Leefstijlinterventie)? Check de handreiking en infographic die daarbij helpt.
  • Lees hier hoe living labs belangen boven tafel krijgen om een maatschappelijk businessmodel te maken.
  • Lees hier praktijkvoorbeelden over het samenbrengen van domeinen om urban sports-beleid te verwezenlijken.