Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Met 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' (OKO) werken gemeenten datagestuurd, community-based en evidence-based aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren.  Onder andere door het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak. OKO is een Nederlandse aanpak, gebaseerd op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel. Dit is aangevuld en aangepast voor de Nederlandse context.

Lees meer over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).

 

Haarlem-Oost: rookvrij opgroeien

In Haarlem-Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Daarom werd ingezet op een rookvrij Haarlem-Oost. Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering. Zo werd een stopprogramma op maat ontwikkeld voor de doelgroep.

Lees meer over de aanpak van Haarlem-Oost in hun rapportage.

 

Groningen: rookvrije buitenruimten

Rookvrij rondlopen kan op verschillende plekken in de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft in haar algemene plaatselijke verordening (APV Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (Algemene Plaatselijke Verordening (APV))) opgenomen dat zij bepaalde zones in haar gemeente rookvrije kan verklaren. Roken is hier verboden. De rookvrije zones zijn bedoeld voor locaties met een duidelijke publieke functie, zoals scholen en ziekenhuizen.

Lees meer over de maatregelen in Groningen via de Rookvrije generatie. Hier vindt u ook andere mooie voorbeelden.