Op deze pagina van het Wat werkt dossier vindt u voorbeelden van de aanpak van roken onder jongeren. 

De Rookvrije Generatie    

 ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie (RVG)’ is een integraal, breed maatschappelijk initiatief gericht op het beschermen van kinderen tegen roken en de verleiding om te beginnen met roken De Rookvrije Generatie wil een omgeving creëren waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen rook en de verleidingen van roken. Dit begint met een rookvrije zwangerschap en -thuisomgeving, maar ook de buitenomgeving is van belang, zoals rookvrije speel-, school-  en sportterreinen. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de Rookvrije Generatie door bijvoorbeeld gericht lokale initiatieven te stimuleren ondersteunen en te verbinden. Op de website van de Rookvrije Generatie ziet u hoe gemeentes met de RVG aan de slag kunnen.

In Charge: op school trainen van zelfcontrole

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. De lessen zijn zowel geschikt voor Havo/vwo(klas 4/5/6) als voor de eerste twee leerjaren van het mbo (niveau 3 en 4). In Charge bestaat uit vier lessen en een app application (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. (application (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen.): de 7-days challenge. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. Zij trainen hun eigen zelfcontrolevaardigheden om een zelf gekozen verleiding te leren weerstaan. De lessen, instructies en werkbladen staan in een digitale docentenomgeving. In Charge wordt momenteel onderzocht op effectiviteit.

Beleid gericht op het creëren van rookvrije plekken

In Nijmegen is door een raadslid van D66 een motie ingediend met een oproep om de gemeentelijke speeltuinen en de beheerde wijkspeeltuinen rookvrij te maken en dit op te nemen in de huisregels. Mede hierdoor is de bal in Nijmegen gaan rollen op allerlei plekken. Er zijn nu rookvrije familievakken bij voetbalclub NEC, het ziekenhuis RadboudUmc en sportclubs zijn op weg om rookvrij te worden en er is een tabaksvrije supermarkt.