Op deze pagina van het Wat werkt dossier vindt u voorbeelden van de aanpak van roken onder jongeren. 

De Rookvrije Generatie    

 ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie (RVG)’ is een integraal, breed maatschappelijk initiatief gericht op het beschermen van kinderen tegen roken en de verleiding om te beginnen met roken De Rookvrije Generatie wil een omgeving creëren waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen rook en de verleidingen van roken. Dit begint met een rookvrije zwangerschap en -thuisomgeving, maar ook de buitenomgeving is van belang, zoals rookvrije speel-, school-  en sportterreinen. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de Rookvrije Generatie door bijvoorbeeld gericht lokale initiatieven te stimuleren ondersteunen en te verbinden. Op de website van de Rookvrije Generatie ziet u hoe gemeentes met de RVG aan de slag kunnen.

Naar18jaar.nl voor gemeenten

Naar18jaar.nl is voor GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en, verslavingszorgpreventie en andere professionals die in hun regio willen bijdragen aan de campagne NIX18. NIX18 draait om het versterken van de norm dat het gewoon is om tot je 18e niet te drinken en te roken. De website biedt een toolkit met materialen, informatie voor ouders, informatie voor verstrekkers, informatie voor onderwijs en sportverenigingen, informatie voor jongeren en feiten en cijfers. Daarnaast zijn er verschillende inspirerende voorbeelden te vinden van gemeenten die aan de slag zijn met NIX18. 

In Charge: op school trainen van zelfcontrole

In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. De lessen zijn zowel geschikt voor Havo/vwo(klas 4/5/6) als voor de eerste twee leerjaren van het mbo (niveau 3 en 4). In Charge bestaat uit vier lessen en een app application (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. (application (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. ): de 7-days challenge. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. Zij trainen hun eigen zelfcontrolevaardigheden om een zelf gekozen verleiding te leren weerstaan. De lessen, instructies en werkbladen staan in een digitale docentenomgeving. In Charge wordt momenteel onderzocht op effectiviteit.

Beleid gericht op het creëren van rookvrije plekken

In Nijmegen is door een raadslid van D66 een motie ingediend met een oproep om de gemeentelijke speeltuinen en de beheerde wijkspeeltuinen rookvrij te maken en dit op te nemen in de huisregels. Mede hierdoor is de bal in Nijmegen gaan rollen op allerlei plekken. Er zijn nu rookvrije familievakken bij voetbalclub NEC, het ziekenhuis RadboudUmc en sportclubs zijn op weg om rookvrij te worden en er is een tabaksvrije supermarkt.

De eerste rookvrije stad van Nederland?

Groningen wil de eerste rookvrije stad in Nederland worden. Als het aan een aantal grote organisaties in de stad Groningen ligt, zoals FC Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)) en de gemeente, dan is roken in de openbare ruimte binnenkort verleden tijd.

Initiatiefnemer van het project Groningen Rookvrij is verslavingsarts Robert van de Graaf. “We moeten toe naar een situatie waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen volwassenen zien roken. Dan wordt de kans dat zij later verslaafd raken en daarnaast mogelijk ernstige ziektes krijgen, veel kleiner.” Eind maart 2018 is een convenant gesloten. Zo mocht er bijvoorbeeld na de zomervakantie in 2018 niet meer worden gerookt voor het hoofdgebouw van de universiteit. En het UMCG is sinds 2019 zowel voor patiënten als personeel compleet rookvrij. Niet alleen grote organisaties in Groningen doen mee, ook kleinere organisaties dragen bij. Zo wordt de kinderopvang in de stad ook rookvrij. Voetbalclub Velocitas wil de eerste amateursportvereniging worden waar een sigaret opsteken verboden is. Ook de eerste rookvrije speeltuin is een feit.

Groningen is de eerste gemeente die de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (Algemene Plaatselijke Verordening (APV) )) heeft aangepast, om  rookvrije plekken in te stellen.