Wilt u op lokaal niveau aan de slag met drugsbeleid? Dan is het belangrijk om te bepalen op welke doelgroepen u zich wilt richten. En welk gedrag u wilt aanpakken. 

 

Wat bereikt u? 

Zet u in op drugspreventie? Dan betekent dit gezondheidswinst voor de mensen in uw gemeente. Wat u kunt bereiken met drugspreventie is minder: 

 • Minder druk op het zorgsysteem: het injecteren van drugs vergroot het risico op infectieziekten en het snuiven van cocaïne kan op den duur het neusslijmvlies beschadigen.
 • Minder arbeids- en schoolverzuim: effecten van drugsgebruik als concentratieproblemen, psychische problemen en verslaving hebben een effect op het mentaal en cognitief functioneren en daarmee op ziekteverzuim, arbeidsproductiviteit en schoolprestaties. Veelvuldig cannabisgebruik is bij scholieren een risicofactor voor spijbelen, weinig schoolmotivatie, verminderde schoolprestaties en uitval.
 • Minder gezondheidsincidenten: drugsgebruik op evenementen kan leiden tot acute gezondheidsincidenten.
 • Minder overlast en onveiligheid: onder invloed reageren mensen anders dan normaal. Dit kan tot (meer) agressie, geweld en overlast leiden of tot verkeersongevallen, helemaal in combinatie met alcoholgebruik.

 

Doelen bepalen

Start met het maken van een lokale probleemanalyse. Daarmee kunt u bepalen waarop u zich wilt richten. Zo’n analyse geeft u namelijk inzicht in de actuele lokale problematiek. Ook ziet u waar een aanpak het hardst nodig is. 

De beleidsfocus kan bijvoorbeeld de volgende speerpunten hebben: 

 • Jongeren: voorkomen dat zij beginnen met drugsgebruik
 • Risicogroepen: voorkomen en terugdringen van drugsgebruik
 • Specifieke soorten drugs: terugdringen van het gebruik
 • Gebruik in bepaalde settings: voorkomen of terugdringen van gebruik
 • Overlast op bepaalde locaties: terugdringen van overlast door gebruik of handel in drugs

 

Doelstellingen formuleren

Stel in samenwerking met andere partners doelen die u wilt bereiken met uw beleid. Formuleer uw doelen zo dat u ze binnen de beleidsperiode kunt behalen. De doelen kunnen zich richten op gezondheid, maar ook op maatschappelijke en sociale gevolgen van drugsgebruik, zoals overlast en veiligheid.

 

Voorbeelden doelen

 • De startleeftijd voor gebruik van softdrugs gaat omhoog van … naar …
 • Het aantal scholen dat Helder op School uitvoert gaat omhoog met …%
 • Het aantal ouders dat weet hoe je met je kind praat over drugs gaat omhoog van … naar …%
 • De naleving van de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van cannabis in coffeeshops gaat omhoog van … naar …%
 • Het aantal inwoners dat regelmatig drugs gebruikt gaat omlaag van … naar ….
 • Afname van schooluitval in het praktijkonderwijs als gevolg van overmatig drugsgebruik met …%
 • Voorkomen van nieuwe aanwas drugsgebruikers bij jongeren in hanggroepen en bezoekers van het jongerenwerk
 • Toename van het aantal professionals dat problematisch drugsgebruik kan signaleren en doorverwijzen.