Om planmatig te kunnen werken aan het bevorderen van drugspreventie, bieden wij u cijfers en feiten waarmee u een gezondheidsprofiel kunt maken als voorbereiding op uw plannen. Op de pagina prioriteit en doelen leest u wat u kunt bereiken met uw inzet, en hoe u uw doelen bepaalt aan de hand van het gezondheidsprofiel. Voor de uitvoering en evaluatie verwijzen wij u naar de algemene informatie van de Aanpak Gezonde Gemeente.

Werk planmatig aan een Gezonde Gemeente

Cijfers en feiten over drugsgebruik

Prioriteit en doelen bepalen

Planmatig werken met de Aanpak Gezonde Gemeente

Naast het maken van een gezondheidsprofiel en het stellen van doelen, hoort bij de voorbereiding ook het maken van een plan van uitvoering. De uitvoering zelf en het evalueren maken het kringetje van planmatig werken rond. Wij verwijzen u hier naar de pagina's van de Aanpak Gezonde Gemeente.

Uitvoeringsplan maken

Uitvoeren

Evalueren