Wilt u op lokaal niveau aan de slag met het bevorderen van seksuele gezondheid? Dan is het belangrijk om te bepalen op welke doelgroepen u zich wilt richten. En welk gedrag u wilt aanpakken.
 

Samenwerken met andere sectoren

Verbind de aanpak van seksuele gezondheidsproblemen met de aanpak van andere gezondheidsthema’s en beleidssectoren. Hierdoor kunt meer gezondheidswinst behalen in uw gemeente. Relevante gezondheids- en welzijnsthema’s voor seksuele gezondheid zijn onder andere:

Wat bereikt u?

 • minder zorg nodig door ziekte en sterfgevallen (bv babysterfte) als gevolg van een soaSeksueel overdraagbare aandoeningen en voor mensen die moeten leven met een chronische soa zoals hivhumaan immunodeficiëntievirus
 • minder ondersteuning nodig door psychosociale klachten 
 • minder inzet van gemeentevoorzieningen als gevolg van schooluitval  en arbeidsuitval
 • vergroten van de sociale veiligheid en minder kosten politie en justitie (bv bij grensoverschrijdend gedrag)
 • een grotere kans op het ontwikkelen van positieve seksuele gezondheid van opgroeiende kinderen
 • gezondheidsverschillen verkleinen

 

Doelen bepalen

Sluit aan bij het Nationaal actieplan soa’s, hiv en seksuele gezondheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat zet onder andere in op:

 • Meer jongeren, met name kwetsbare groepen, maken seksueel gezonde keuzes
 • Daling van het aantal syfilis, gonorroe, hepatitis B en hepatitis C infecties
 • Halvering van het aantal nieuwe hiv-diagnoses
 • Daling van het aantal ongewenste zwangerschappen
 • Betere aanpak seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

 

Voorbeelden van doelen:

 • Meer jongeren maken seksueel gezonde keuzes:  ‘Laagopgeleide jongeren hebben adequate kennis, houding en vaardigheden nodig om veilige, prettige en gewenste seksuele contacten aan te gaan. In het vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)  en het jongerenwerk gaan interventies van start om de seksuele gezondheid in de komende vier jaar te bevorderen.’
 • 'Asielzoekers uit met name Syrie, Somalië, Eritrea, Afghanistan en Irak krijgen in het asielzoekerscentrum informatie over seksuele risico’s. Zij weten hoe zij veilig kunnen vrijen, respectvolle relaties kunnen aangaan, geboortes kunnen plannen of uitstellen en waar zij hulp kunnen krijgen bij seksuele problemen.’
 • Daling van het aantal syfilis, gonorroe, hepatitis B en hepatitis C infecties: 'De seksuele gezondheid van jongeren/mannen die seks hebben met mannen/sekswerkers neemt toe.’
 • 'Condoomgebruik onder jongeren neemt toe'.
 • 'Over x jaar is het aantal nieuwe hivhumaan immunodeficiëntievirus -diagnoses nul'.

'Over vier jaar is het aantal onbedoelde (tiener)zwangerschappen en het aantal jonge tienermoeders onder Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in wijk X en Y met x% gedaald'.

 • ‘Over acht jaar is het aantal seksuele grensoverschrijdingen onder jongeren teruggedrongen tot 20% onder het landelijk gemiddelde.’
 • Meer en vroegtijdige hulp bij seksuele problemen:
  • ‘Voor jongeren is laagdrempelige en jeugdvriendelijke hulpverlening en zorg beschikbaar en toegankelijk bij seksuele gezondheidsproblemen (soaSeksueel overdraagbare aandoeningen/hivhumaan immunodeficiëntievirus , ongewenste zwangerschap, seksuele grensoverschrijding en seksuele dwang).’
  •  ‘Jongeren kunnen bij de politie aangifte doen van seksueel geweld of grensoverschrijdend seksueel gedrag in de eigen regio. De politie houdt de komende drie jaar een aparte registratie bij van seksuele grensoverschrijding onder deze leeftijdsgroep.’
  • ‘Hulpverleners, docenten en ouders signaleren tijdig wanneer er sprake is van seksuele grensoverschrijding, besmetting met soa’s/hiv en ongewenste zwangerschap bij jongeren. Bovendien weten zij waar ze jongeren naartoe kunnen verwijzen.’
 • 'De gemeente sluit aan bij landelijke voorlichtingscampagnes en bewustwordingsinitiatieven (bv Wereld Aids Dag, Paarse Vrijdag)'.
 • 'De gemeente communiceert actief naar inwoners wat het beleid is op seksuele gezondheid, welke acties ze onderneemt en hoe inwoners daarbij aan kunnen sluiten'.
 • 'De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners, gemeenschappen en professionals om de seksuele gezondheid te verhogen'.