Wilt u op lokaal niveau aan de slag met het bevorderen van seksuele gezondheid? Dan is het belangrijk om te bepalen op welke doelgroepen u zich wilt richten. En welk gedrag u wilt aanpakken.
 

Samenwerken met andere sectoren

Verbind de aanpak van seksuele gezondheidsproblemen met de aanpak van andere gezondheidsthema’s en beleidssectoren. Hierdoor kunt meer gezondheidswinst behalen in uw gemeente. Relevante gezondheids- en welzijnsthema’s voor seksuele gezondheid zijn onder andere:

Wat bereikt u?

 • minder zorg nodig door ziekte en sterfgevallen (bv babysterfte) of problemen rondom onvruchtbaarheid als gevolg van een soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) en voor mensen die moeten leven met een chronische soa zoals hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus)
 • minder ondersteuning nodig door vermindering van psychosociale klachten 
 • minder inzet van gemeentevoorzieningen door minder schooluitval  en arbeidsuitval
 • vergroten van de sociale veiligheid en minder kosten politie en justitie (bijvoorbeeld bij preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte of het uitgaansleven)
 • een grotere kans op het ontwikkelen van positieve seksuele gezondheid van opgroeiende kinderen
 • bewuste keuze kinderwens en meer kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen
 • gezondheidsverschillen verkleinen

 

Doelen bepalen

Sluit aan bij het Nationaal actieplan soa’s, hiv en seksuele gezondheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dat zet onder andere in op:

 • Meer jongeren, met name kwetsbare groepen, maken seksueel gezonde keuzes
 • Daling van het aantal syfilis, gonorroe, hepatitis B en hepatitis C infecties
 • Halvering van het aantal nieuwe hiv-diagnoses
 • Daling van het aantal ongewenste zwangerschappen
 • Betere aanpak seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

 

Voorbeelden van doelen:

 • Meer jongeren maken seksueel gezonde keuzes:  ‘Praktisch opgeleide jongeren hebben adequate kennis, houding en vaardigheden nodig om veilige, prettige en gewenste seksuele contacten aan te gaan. In het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) en het jongerenwerk worden erkende interventies ingezet om de seksuele gezondheid in de komende vier jaar te bevorderen.’
 • 'Asielzoekers uit met name Syrië, Somalië, Eritrea, Afghanistan en Irak krijgen in het asielzoekerscentrum informatie over seksuele risico’s en seksueel gezonde gedrag. Zij weten hoe zij veilig kunnen vrijen, respectvolle relaties kunnen aangaan, geboortes kunnen plannen of uitstellen en waar zij hulp kunnen krijgen bij seksuele problemen.’
 • ‘Meer mensen die risico lopen op soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) maken gebruik van informatie, preventie en zorg in de gemeente.’
 • Daling van het aantal syfilis, gonorroe, hepatitis B en hepatitis C infecties: 'De seksuele gezondheid van jongeren/mannen die seks hebben met mannen/sekswerkers neemt toe.’
 • 'Condoomgebruik onder jongeren neemt toe'.
 • 'Over x jaar is het aantal nieuwe hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus)-diagnoses nul'.
 • 'Over vier jaar is het aantal ongewenste (tiener)zwangerschappen en het aantal jonge tienermoeders onder vrouwen in wijk X en Y met x% gedaald'.
 • 'Mensen in de vruchtbare leeftijd die leven in kwetsbare omstandigheden worden pro-actief begeleid om een bewuste en geïnformeerde keuze te kunnen maken bij kinderwens via het programma Nu Niet Zwanger'.

 

 •  ‘Jongeren kunnen bij de politie aangifte doen van seksueel geweld of grensoverschrijdend seksueel gedrag in de eigen regio. De politie houdt de komende drie jaar een aparte registratie bij van seksuele grensoverschrijding onder deze leeftijdsgroep.’
 • ‘Hulpverleners, docenten en ouders signaleren tijdig wanneer er sprake is van seksuele grensoverschrijding bij jongeren. Bovendien weten zij waar ze jongeren naartoe kunnen verwijzen.’
 • 'De gemeente sluit aan bij landelijke voorlichtingscampagnes en bewustwordingsinitiatieven (bv Wereld Aids Dag, Paarse Vrijdag, Ben je Oké, Wereld Anticonceptiedag,Safe Abortion Day)'.
 • 'De gemeente communiceert actief naar inwoners wat het beleid is op seksuele gezondheid, welke acties ze onderneemt en hoe inwoners daarbij aan kunnen sluiten'.
 • 'De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners, gemeenschappen en professionals om de seksuele gezondheid te verhogen en preventie van soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen), hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus), seksueel geweld en ongewenste zwangerschappen tegen te gaan'.