De coronapandemie maakt duidelijker dan ooit: een gezonde leefstijl en leefomgeving zijn belangrijk. Een buurt die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten biedt veel kansen voor gezondheidswinst. Zeker voor inwoners voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is. Wilt u met de extra middelen die uw gemeente heeft gekregen effectief aan de slag met een beweegvriendelijke omgeving? Meldt u zich dan snel aan voor het gratis webinar van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (afdeling Gezond Leven) op dinsdag 14 september 2021, van 13.00 – 14.15 uur.

Voor wie?

Exclusief voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst.

Programma

  • Gezondheidsbevordering via de leefomgeving - Het RIVM onderzocht recent de elementen in de fysieke leefomgeving die bijdragen aan gezond gedrag, zoals natuur en groen, fiets- en wandelpaden en speeltuinen. De onderzoekers Hanneke Kruize en Fatima Arrahmani vertellen u de uitkomsten uit interviews met professionals en inwoners. We bespreken hoe u in uw gemeente de inzichten kunt gebruiken om inwoners te stimuleren om te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.
  • De bewegende stad Groningen - De gemeente Groningen stimuleert haar inwoners al enkele jaren tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Met daarbij specifieke aandacht voor inwoners die nu nog niet of weinig bewegen. Hans Slender, beleidsadviseur Sport, vertelt hoe ze inwoners na corona weer (opnieuw) in beweging krijgen. En hoe hij werkt aan plannen voor de (middel)lange termijn waarin hij de verbinding maakt tussen de steungelden, sportbeleid, de omgevingswet en het sport- en preventieakkoord.
  • Ondersteuning op maat - Tot slot laat Margien van Rooij, coördinator Gezonde Gemeente, concrete voorbeelden zien hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen.

Aanmelden webinar

Aanmelden webinar

Vul het aanmeldformulier in

Meer weten?