De coronapandemie maakt duidelijker dan ooit: een gezonde leefstijl en leefomgeving zijn belangrijk. Een buurt die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten biedt veel kansen voor gezondheidswinst. Zeker voor inwoners voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is. Wilt u met de extra middelen die uw gemeente heeft gekregen effectief aan de slag met een beweegvriendelijke omgeving? Bekijk dan het webinar dat we 14 september 2021 organiseerden voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst 'en.

Programma-indeling webinar

  • 11:55 seconden - Gezondheidsbevordering via de leefomgeving - Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht recent de elementen in de fysieke leefomgeving die bijdragen aan gezond gedrag, zoals natuur en groen, fiets- en wandelpaden en speeltuinen. De onderzoekers Hanneke Kruize en Fatima Arrahmani vertellen u de uitkomsten uit interviews met professionals en inwoners. We bespreken hoe u in uw gemeente de inzichten kunt gebruiken om inwoners te stimuleren om te bewegen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.
  • 29:35 seconden - De bewegende stad Groningen - De gemeente Groningen stimuleert haar inwoners al enkele jaren tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Met daarbij specifieke aandacht voor inwoners die nu nog niet of weinig bewegen. Hans Slender, beleidsadviseur Sport, vertelt hoe ze inwoners na corona weer (opnieuw) in beweging krijgen. En hoe hij werkt aan plannen voor de (middel)lange termijn waarin hij de verbinding maakt tussen de steungelden, sportbeleid, de omgevingswet en het sport- en preventieakkoord.
  • 1:00:45 seconden - Ondersteuning op maat - Tot slot laat Margien van Rooij, coördinator Gezonde Gemeente, concrete voorbeelden zien hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen.

Bekijk het webinar

Bekijk de informatie uit het webinar (inhoud)

Erkende interventies

Tips: Effectief inzetten steungelden voor beweegvriendelijke omgeving

  • Zorg voor sociale activiteiten. Deze geven betekenis aan de fysieke leefomgeving.
  • Combineer verschillende steungelden en maak verbinding met het preventie- of sportakkoord.
  • Zet in op een integrale aanpak en werk samen met andere beleidsterreinen.
  • Maak gebruik van erkende interventies, waarvan we weten dat ze werken.
  • Schakel het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in voor ondersteuning.

Meer weten of advies aanvragen

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt advies op maat en ondersteunt gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!