150831 Verslag netwerkbijeenkomst-PidB Meppel 12-03-2015-def