De Kennisagenda Samen Gezond Leven van het Kennisplatform Preventie beschrijft 7 aanbevelingen rondom preventie.