De Checklist Integraal Gezondheidsbeleid (IGB) geeft een indicatie voor de mate waarin volksgezondheid integraal wordt benaderd in lokale beleidsdocumenten. Daarmee vormt het een aanvulling op het bestaande instrumentarium om aspecten van lokaal IGB in kaart te brengen. Deze bestaande instrumenten richten zich veelal op beleidsprocessen en gezondheidseffectschattingen.