De Concept Map Integraal Gezondheidsbeleid (IGB) is een hulpmiddel bij het in kaart brengen van integraal gezondheidsbeleid. De thema’s en onderliggende aspecten dienen als referentiekader waarmee beleidsmakers en onderzoekers een indruk kunnen krijgen van de huidige wijze waarop IGB is vorm gegeven.