Positieve gezondheid weggelaten, pas terug bij backend aanpassing