In opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft Bureau Bartels een evaluatie uitgevoerd van producten en activiteiten voor gezond leven tussen 2014 en 2018. Het doel was in beeld te brengen hoe bekend deze producten en activiteiten onder professionals zijn, hoe zij ze waarderen en wat de maatschappelijke ‘impact’ ervan is. Tevens is bepaald hoe deze aspecten in de toekomst (verder) kunnen worden verbeterd.