Deze factsheet beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de evaluatie van de subsidieregeling Jong Leren Eten. Het doel van de evaluatie is zicht krijgen op de werking van de regeling in de eerste subsidieronde in het schooljaar 2018-2019.