Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert u over integraal werken aan gezondheid. Ontdek in deze factsheet hoe we gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en helpen met lokale vraagstukken over gezondheid en preventie.