In Nederland werken steeds meer partijen samen in brede gezondheidsconcepten, waaronder ‘Positieve Gezondheid’ en van ‘Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het gebruik van brede gezondheidsconcepten in de praktijk onderzocht. De uitkomsten zijn samengevat in deze factsheet Het gebruik van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk.