De cijfers in dit factsheet geven een beeld van de gezondheid en het sociaal welzijn van de bewoners in de Stevenshof in Leiden. Samen met bewoners en professionals zijn vier thema’s gekozen die extra aandacht moeten krijgen in de wijk.