De afdeling Gezond Leven van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in Nederland. We ondersteunen beleidsmakers en andere professionals binnen gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, scholen, de kinderopvang en de zorg met direct toepasbare kennis voor gezondheidsbevordering. In deze kennis brengen we wetenschap, data en praktijk samen. Centraal hierin staan de integrale aanpak en de inzet van erkende interventies.

Een overzicht van onze activiteiten en behaalde resultaten uit 2023 leest u in deze publicatie Feiten en cijfers 2023.