De bijlage financiering ketenaanpak hoort bij het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ en laat zien hoe de financiering van de verschillende onderdelen van die ketenaanpak is geregeld.

Bronvermelding: M. Van der Velde, M. Sijben: Financiering van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Amsterdam: Care for obesity, december 2018.