Gesprekspunten. Voor de lokale invulling van de relatie wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam