Deze kaart geeft bondig weer wat de Omgevingswet is en welke kansen deze wet biedt voor lokale JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst)-teams. Het gaat op deze kaart om (interne) kansen die het bereik van JOGG vergroten en/of leiden tot betere resultaten op de vijf JOGG-pijlers. De (externe) kansen voor de lokale JOGG-aanpak staan op een aparte Kansenkaart.