Wat verstaan we onder een gezonde leefomgeving en wat staat er over gezondheid in de tekst van de omgevingswet? Deze kernwaarden zijn bedoeld voor alle professionals die aan de slag willen met gezondheid in omgevingsbeleid.