Het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar onderschrijft de uitgangspunten van en werkt de beleidsvoornemens uit van de gemeentelijke sportnota van 2019 ‘Masterplan: Sport en bewegen, inclusief en vitaal!’.