Meerjarenprogramma Psychisch Kwetsbare personen Groningen.

Een programmatische aanpak via Doelen Inspanningen Netwerk (DIN)