Deze ‘preventieverordening’ is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP), en drie regionale alcoholpreventie-projecten