Kennisinstituten zoals RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NJiNederlands Jeugdinstituut, NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Kenniscentrum Sport & Bewegen ondersteunen beleidsmakers en professionals met informatie over werkzame elementen. Lees in deze notitie de korte samenvatting van de definities die organisaties hanteren en wat de overeenkomsten zijn. Het stuk bevat ook een link naar concrete uitwerking van voorbeelden van werkzame elementen per thema of doelgroep.